Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Vtáčnik » turistika » miesto

Miesto, Vtáčnik

Miesto v Vtáčnik

V Vtáčnik sa nachádza 852 kusov miesto.

Miesto, Vtáčnik:, 1 z 15

Poliačikovci, Do Vrškov, Na Zemach, Fotkovci, Cígendlovci, Zemov Jarok, Horná zem, Prokovci, Šmídelovci, Báne, Feriancov rígeľ, Horní Šimunovci, Richtárov vrch, Haštalovci, Kašná hôrka, Na pažiti, Hollého dolina, Šimunova dolina, Gruntovci, Holý vrch, Báňovci, Horní Šmídelovci, Najpalovci, Jožkovci, Kajlovka, Rígeľ, Nemcovci, Ďurovci, Pelúchovci, Kozákovci, Dubcovci, Pelúchovci, Dubcova lavica, Ležisko, Pažiť, Bartošovci, Hrabiny, Žňavovci, Števkovci, Kútovská cesta, Kapustniská, Hefkovci, Trnkovci, Kútovci, Lietajovci, Hrbatá lúka, Prochotsky Jarok, Laurincovci, Obkiatňovci, Sečiansky, Tomášikovci, Osúchove dvory, Ílend, Hrošovci, Do Pavkov, Dubník, Ferovci, Hyklovci, Pílenovci, Borovinci

Miesto, Vtáčnik:, 2 z 15

Zajačia dolina, Zvoničkovci, Kráľova dolina, Stachov jarok, Koliba, Medveďovci, Peklušovci, Malinárovci, Hrošova úboč, Dolní Šimunovci, Brigantovci, Cúdenica, Franíkovci, Hrabcovci, Hanesovci, Do Šmídelov, Hefkovci, Kočnerovci, Vršanovci, Palajovci, Hricovci, Škriablikovci, Viničná cesta, Vršanova pažiť, Gliedenô, Štefankova cesta, Bačovci, Cabajovci, Valahanusovci, Močidlá, Huťanov kopec, Prieloh, Kemena Zahradka, Huťanovci, Ďurčekovci, Okrut, Bochmanovci, Hrbatý most, Horná Trnávka, Pod Hradzkou, Za Potokom, Orava, Kňazove lúky, Martinovci, Tajchárovci, Abelovci, Tomanovci, Čierny lúh, Birkášovci, Hudcovci, Promenády, Hrabcova dolina, Horní Barinci, Dolný Záhrb, Mogoňovci, Kohútovo, Althandel, Štievelovci, Lenorovci, Pílova chrásť

Miesto, Vtáčnik:, 3 z 15

Derelka, Hámor, Dolní Barinci, Macovci, Cengárovci, Halma, Lenorova lúka, Kolčovnica, Hrnčiarovci, Lábajovci, Halmička, Hrádza, Vráblikovci, Bexáplovci, Hajles, Rudica, Podhorskí, Vršky, Šuflek, Do Uhliarov, Zvonička, Bohmova cesta, Havranovci, Gápel, Farská lúka, Eržiakov Bán, Oslanovci, Lipy, Katrenov vršok, Kikirík, Šajba, U Kurimov, U Štefankov, Pod Šajbou, U Pukov, Majsniarov vrch, Dolný Pajer, Do Gambatých, Dolné dieliky, Na Bány, Úhrady, Uramovská, U Cvangov, Štefulovo, Fusatovci, Maras dolina, Kosťovci, Škriniar, Pod jasenov vŕšok, U Buriánkov, U Matiášov, Bolvová dolina, Prekopovci, Majsniar, Šmecko, Do Cvangov, Gréger, Dérer, Zbojnícke studničky, Angelt

Miesto, Vtáčnik:, 4 z 15

Prokajovci, U Nemčokov, U Štútikov, Opeka, Záhumnie, U Horných Jakálov, U Foltánov, U Hricov, U Šarkanov, U Píšov, Valentín, U Hózov, U Belanov, Hornozemská cesta, Luptákovský lán, Mundloch, Do Holubov, Podsiakov, Veľká pážiť, Záhorčie, háj.Podlaz, Na Lieskovci, Dolné Pecno, Jožkov most, Rovienky, Pelúchova cesta, Bonová dolina, Fanadýb, Osúchovci, Cigánsky plac, Jarmila, Kohútov, Pod čerešňami, Na prahách, Slameníkovci, Do Strúh, Viničný bok, Trebiaše, Vtáčnik, Nábelová, Žiare, Plešina, Nereslavová, Húšťavy, Jasenov vrch, Košiare, Rokošová, Budová, Lúky vyše priehona, Lomy, Cudenice, Homolka, Krumploviská, Žliabok, Brezový háj, Lovčická brezinka, Nad Komárovskú, Pri čapáši, Nad lúkami, Nad stráňou

Miesto, Vtáčnik:, 5 z 15

Nad Hájom, Borovina, Šibeničný vrch, Jakubišovo, Prostredné hony, Nad liešnou, Kršiakove lúky, Nad Rusnákom, Hlaváčová, Chmeliny, Kamenný diel, U Horných Francov, U Dolných Francov, U Palatínov, U Horných Bolvov, Prašivá, Uhliská, U Šnejderov, Tonhauserové priekopy, U Bartošov, Kojatín, Zdola šachty, Sviniarka, Šnejderov rígeľ, Kostolná, U Liencov, U Bartošpalov, Čierne blato, Šarkanov járok, U Búrov, U Škartov, Stádlo, Dolné lúky, Obice, UTomášov, U Michalov, Bielikové prieloky, U Tomášov, U Abrahámov, U Štrbov, Kopčanka, Uhlisko, Dúbrava, Horná Kostolná, U Borovičkov, Brezové, Pod Žiar, Prieloh, Široký prieloh, U Hudcov, Jamrišová, Kováčka, Vrchovište, U Nemčok Michala, Dolné lúky, U Dolných Jakálov, Hrby, U Zacharov, Pod hrabovou studnicou, Pri Hrone

Miesto, Vtáčnik:, 6 z 15

Kúšikeje lúky, Sršňovka, Dúbravy, Pod tále, Dolné lúky, Jastrabie, Za záhrady, Mackov vrch, Nad lúky, Stráň, Farské lúky, Diely, Rakovec, Za háj, Lipina, Vstupy, Lopatina, Kúdelovská, Tále, Pod háj, Štefanovská, Láne, Veľká zem, Želiarske, Húšťavka, Blaheje lúky, Babin Bán, Brište, Kosťov vrch, Bán, Jedľový vrch, Biely vrch, Horné lúky, U Podskalkov, Krstdiel, Klinčeky, Kostolné, Úboč, Pod stráňou, Na jamu, Košariská, Krčmárovská, Skalka, Stredná hora, Pod Studňu, Smelý vrch, Macková dolina, Breziny, Pod Hajdukovú, Pod Kalváriou, Rovné, Vtáčnik, Suchá skala, Kopanica, Bubliková, Dolná zem, Za Šajbou, Žiakovská dolinka, Vrchné Kopanice, Hrabiny

Miesto, Vtáčnik:, 7 z 15

Majer, Breziny, Madlov kopec, Súdenica, Vŕšok, Na Široké, Horní Štefankovci, Horné Rovné, Kašeje lúčka, Varta, U Prostredných, Uramovsko, Brezina, Pod homôlkou, Javorie, Pod Veľkou zemou, Dúbravka, Dolina, Do Jelšiny, Diely, Prídel, Šípková, Na Vtáčnik, Zbojno, Čierny vrch, Farská hora, Vŕšky, Mišov kút, Ihanová, Brod, U Lešniakov, Pod Pajerom, Lômska dolina, Záhyby, Mlynarovské, Koreň, Frantové kúty, Tomova Dolina, Velke Pole, Čierny kopec, Hachlová, Mrázová, Za Haťou, Tisovo bralo, Koreniská, Za Strážou, Javorová, Peklo, Štefanovie zeme, Horvátka, Jančokovci, Repiský, Hajduková, Školská hora, Dolná Kopanica, Záhrady, Javorina, Bačov jarok, Brezgurová, Krčmárka

Miesto, Vtáčnik:, 8 z 15

Maruškova dolina, Žiar, Beňov vrch, Mádlová, Na kršel, Za Rajtokom, Pod závoz, Za Ohradou, Dĺžavina, Horný Pajer, Pivnica, Tmavá dolinka, Horný Kostolík, Kamenný krám, Jančovky, Tomanovská, Hrošova skala, Čunka, Patov grunt, Dolina, Kamenná cesta, Súkenička, Jazerec, Suchý stok, Pod lazom, Bugaňa, Viničná skala, Ríz, Matuškova, Pod lúčky, Štamproch, Iland, Fabova skala, Prievoz, Predný Šarvíz, Čierna lúka, Pinga, Čunkova skala, Šašváryho dub, Cesta na Kostivrch, Do Hrbu, Kašpelky, Hachlovka, Jalšovka, Prokova úboč, Žobrácka studnička, Salašiská, Dolné lúky, Krížne cesty, Johanská studnička, Rovné, Stampahíbal, Kozacia pasienka, Za Strážou, Nad Šmeckom, Jedľový kopec, Banská dolina, Červená skala, Zajhof, Jonesové stráne

Miesto, Vtáčnik:, 9 z 15

Prostredný vrch, Hlboká dolina, Palajova pasienka, Najfang, Mýtny vrch, Židove cesty, Frajungy, Hulajka, Trnavá dolinka, Gupňa, Antalov vrch, Žiary, Hyklov vrch, Trnávka, Salaš, Závdavok, pod Šibeničným vrchom, Cígendl, Sádok, Stredný kostolík, Nad pitvory, Lohajovci, Pod Vtáčnikom, Chremlovka, Čertov vrch, Laz, Dolný Bexapel, Borovina, Bačova cesta, Pustatina, Obkiatňa, Sachta, Zadné Žiare, Štepnica, Pod Hrbom, Pod črenkovou, Pod Kalváriou, Havrania skala, Vypálenô, Pod hradou, Hradská dolina, Sanaské lúky, Panské lúky, Tabehíbalka, Prašivá, Pod Luhom, Cingrik, Beňov laz, Revištské Podzámčie, Za mostom, Vtáčnik, Svoratiny, Rúbanka, Do Gliedených, Dolný diel, Prôsne, Herkova záhrada, Kudlina, Šibeničný vrch, Kremenica

Miesto, Vtáčnik:, 10 z 15

Prenc, Gazdíkovci, Jamy, Dlhá, Kráľová, Krivá breza, Horné lúky, Zadný Šarvíz, Nestachová, Šarvíz, Skotová, Števkov kopec, Dúbravy, Vráblikova skala, Pod stráňou, Žarnovická Huta, Eliáška, Do Lepňov, Pod viničný vrch, U Martinov, Lúky, Brinzovská, Červená skala, Nová Baňa, Hrabiny, Flajšbank, Umočil, Kamzík, Michalíkovci, Lipiny, Pavlov vrch, Tajch, Krabačka, Raková, Biedzina, Za dúbravou, Horný diel, Háj, Do Michalíkovho vrchu, Blato, Háj, Uhlisko, Smutný vŕšok, Tomanov rígel, Rajšúch, Nemecké lúky, Lom, Ležisko, Horné Žiare, Mláky, Šarvíz, Dubový vrch, Do Rajčanov, Dúbrava, Z humnie, Rovienka, Pod horou, Borošova hôrka, Michalíkov vrch, Do Vodnákov, Dolina

Miesto, Vtáčnik:, 11 z 15

Labská, Kiar, Ptáčnik, Glžiny, Medze, Horná Podstavná, Dolina, Tri studničky, Pod Lienčovom, Barancova chata, Močárky, Zváľaný most, Pri krmelcoch, Vítkov, Kružliakov salaš, Hora, Smreina, Šiarnale, Mocná skala, Lúčky, Bodková lúka, Čierna dolina, Východná, Uhlisko, Dolné Žiare, Vrch Praviny, Rozbitá, Uhliská, Krajčovice, Predné, stredné a zadné pole, Veľké kalisko, Hrubý les, Strmá dolina, Prochotský hrebeň, Smutný, Na chotári, Vlčí kopec, Zbojnické peklo, Okrúhla, Prepadliská, Svinský vrch, Koch, Rizňa, Dielnice, Rachovská lúčka, Mlynský vrch, Podskalie, Rujisko, Mäsiarove zeme, Kľak, Husárske, Sklaná dolina, Dolná Podstavná, Vtáčnikova poľana, Skalný vrch, Pri solisku, Banicko, Skalný kopec, Majerníčka, Hrubá jedľa

Miesto, Vtáčnik:, 12 z 15

Do rakytín, Rúbanisko, Javorina, Čertiaže, Dolné Borinky, Šechvaldský priechod, Kršla, Pálenice, Ovocný sad, Šechvalský most, Okrúhle, Uhlisko, Pod Holovim, Rizne, Lúky, Hrb, Pod Bielou skalou, Konopniská, Žleby, Húšťava, Rakytiny, Pod lipou, Na peknej výhliadke, Huta, Dielne, Stredná Podstavná, Háje, Cvizkov vrch, Špitálska, Hrabiny, Doliny krajné, Barina, Staré vrty, Lazy a Šušková, Garajovo, Na Hucovom, Pod horou, Panská hora, Vlčie kúty, Pod Homôlkou, Čičíkovci, Sekaniny, Chotárne jamy, Stará Južná, Rechtorovo, Hrubý les, Hôrky, Majer, Zrúcané, Podstavný grúň, Podhrby, Tri dvierka, Stará Severná, Markov laz, Dolina Nebojsa, Kremeň, Za vŕškom, Uhrisk, Dolné lúky, Kiare

Miesto, Vtáčnik:, 13 z 15

Turatina, Mláky, Rokovice, Novina, Záhrady, Lacková a Maďarová, Rusková, Šlamiarky, Mláky, Varta, Bukovina, Kopanica, Debnárová hora, Piesok, Horné Báne, Horné Pecno, Horný Župkov, Gaškovci, Dlhá zem, Pod Sokolom, Lazy, Jochy, Kopaničky, Pod Brezinou, Pálč, Trnávske lúku, Vysoká, Poľana, Trnková láka, Medzi jarkami, Mraznica, Pod háj, Bobište, Hôrka Siakov, Pod Vtáčnikom, Lány, Španí Brod, Do Ila, Medzi cestami, kameňolom, Vtáčnik, Varta, Rudné bane, Močiar, Prídel, Odtoky, Hronské lúky, Vrch Banské, Debnárova hora, Breziny, Frtálov vrch, Trebenice, Ďurčoje lúka, Štále na Dieloch, Ložiny, Vrch pri tôni, Tomove štále, Lubianka, Dolné lúky, Dlhá zeme

Miesto, Vtáčnik:, 14 z 15

Kolience, Kriviny, Zadná, Hanáková, Dolinka, Brezina, Ždánske lúky, Breziny, Rovensko, Bratašov, Uhrisko, Barinka, Brídove štále, Depo, Niže strážneho domku, Za železnicou, Súdenice, Pod Žiarom, Magurka, Rakytie, Pod hajno, Richnava, Tehlište, Pumpelka, Na brale, Pod Poľanou, Skalky, Na jamôčky, Hanáková dolina, Horný Vranov, Kopanica, Horné lúky, Vŕšok, Lány, Škadná skala, Jamina, Lúčky, Do Sokola, Háková, Stará Seč, Za lavicami, Chmeľovská, Struhárne, Kališný vrch, Megová, Riečky, Šichnička, Maliník, Za včelínom, Krahulčie, Zadné Pliešky, Chrast, Bračov, Jagrová lúka, Pálenica, Martinovo, Prívaliny, Nad Plieškami, Kanie studne, Čierňava

Miesto, Vtáčnik:, 15 z 15

Vlčí dub, Adamka, Malý Buchlov, Pliešky, Tantoška, Kalište, Predné Pliešky, Melková, Solisko, Boháčka, Na horu, Koncový vrch

Podobné, Vtáčnik:

1094x turistika, 852x miesto, 88x orientačný bod, 35x turistické informácie, 27x poľovnícky posed, 22x strom, 21x chranený strom, 15x ohnisko, 15x miesto na piknik, 9x prístrešok, altánok, 4x orientačná mapa, 3x komín, 1x atrakcia, 1x studňa, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://vtacnik.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.