Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Vtáčnik » turistika » miesto

Miesto, Vtáčnik

Miesto v Vtáčnik

V Vtáčnik sa nachádza 852 kusov miesto.

Miesto, Vtáčnik:, 1 z 15

Poliačikovci, Do Vrškov, Na Zemach, Zemov Jarok, Cígendlovci, Prokovci, Fotkovci, Horná zem, Báne, Gruntovci, Richtárov vrch, Najpalovci, Šmídelovci, Šimunova dolina, Holý vrch, Kajlovka, Feriancov rígeľ, Báňovci, Horní Šimunovci, Horní Šmídelovci, Kašná hôrka, Haštalovci, Hollého dolina, Jožkovci, Na pažiti, Kozákovci, Nemcovci, Ležisko, Dubcova lavica, Pelúchovci, Dubcovci, Rígeľ, Pelúchovci, Ďurovci, Laurincovci, Pažiť, Žňavovci, Prochotsky Jarok, Trnkovci, Kapustniská, Kútovci, Hrabiny, Obkiatňovci, Kútovská cesta, Bartošovci, Števkovci, Hefkovci, Hrbatá lúka, Lietajovci, Sečiansky, Tomášikovci, Hyklovci, Zajačia dolina, Borovinci, Osúchove dvory, Zvoničkovci, Pílenovci, Kráľova dolina, Dubník, Ferovci

Miesto, Vtáčnik:, 2 z 15

Ílend, Hrošovci, Do Pavkov, Cúdenica, Franíkovci, Stachov jarok, Medveďovci, Brigantovci, Malinárovci, Hrošova úboč, Peklušovci, Koliba, Dolní Šimunovci, Kočnerovci, Vršanovci, Hrabcovci, Hanesovci, Palajovci, Do Šmídelov, Hefkovci, Hricovci, Škriablikovci, Viničná cesta, Vršanova pažiť, Gliedenô, Cabajovci, Štefankova cesta, Močidlá, Bačovci, Huťanov kopec, Valahanusovci, Prieloh, Ďurčekovci, Huťanovci, Kemena Zahradka, Bochmanovci, Hrbatý most, Horná Trnávka, Pod Hradzkou, Za Potokom, Tajchárovci, Martinovci, Orava, Kňazove lúky, Abelovci, Birkášovci, Čierny lúh, Tomanovci, Hrabcova dolina, Dolný Záhrb, Promenády, Horní Barinci, Hudcovci, Mogoňovci, Štievelovci, Althandel, Lenorovci, Derelka, Kohútovo, Cengárovci

Miesto, Vtáčnik:, 3 z 15

Pílova chrásť, Macovci, Dolní Barinci, Halma, Hámor, Lenorova lúka, Kolčovnica, Hrnčiarovci, Lábajovci, Hrádza, Vráblikovci, Hajles, Bexáplovci, Halmička, Podhorskí, Rudica, Vršky, Bohmova cesta, Zvonička, Šuflek, Do Uhliarov, Havranovci, Gápel, Farská lúka, Katrenov vršok, Dolné dieliky, Pod Šajbou, Šajba, U Štefankov, Lipy, Majsniarov vrch, U Pukov, Kikirík, Do Gambatých, Eržiakov Bán, Dolný Pajer, U Kurimov, Oslanovci, Na Bány, U Cvangov, Fusatovci, Kosťovci, Úhrady, Štefulovo, Uramovská, Maras dolina, Prekopovci, Majsniar, Bolvová dolina, Šmecko, Pod jasenov vŕšok, U Buriánkov, Škriniar, Do Cvangov, U Matiášov, Zbojnícke studničky, Angelt, Dérer, Prokajovci, Gréger

Miesto, Vtáčnik:, 4 z 15

U Horných Jakálov, Záhumnie, U Štútikov, U Nemčokov, U Píšov, U Šarkanov, Opeka, U Hricov, U Foltánov, Valentín, U Hózov, U Belanov, Hornozemská cesta, Do Holubov, háj.Podlaz, Záhorčie, Luptákovský lán, Mundloch, Veľká pážiť, Podsiakov, Na Lieskovci, Dolné Pecno, Jožkov most, Rovienky, Pelúchova cesta, Bonová dolina, Fanadýb, Osúchovci, Cigánsky plac, Kohútov, Jarmila, Pod čerešňami, Na prahách, Do Strúh, Slameníkovci, Viničný bok, Plešina, Trebiaše, Budová, Nereslavová, Húšťavy, Nábelová, Košiare, Rokošová, Žiare, Jasenov vrch, Vtáčnik, Homolka, Cudenice, Lúky vyše priehona, Lomy, Žliabok, Nad Komárovskú, Lovčická brezinka, Brezový háj, Krumploviská, Nad liešnou, Jakubišovo, Kršiakove lúky, Borovina

Miesto, Vtáčnik:, 5 z 15

Nad lúkami, Nad Rusnákom, Pri čapáši, Nad stráňou, Nad Hájom, Prostredné hony, Šibeničný vrch, Kamenný diel, Hlaváčová, Chmeliny, U Michalov, Stádlo, U Horných Bolvov, Sviniarka, U Palatínov, Uhliská, U Bartošov, U Šnejderov, Dolné lúky, U Dolných Francov, U Škartov, Okrut, UTomášov, U Tomášov, Kojatín, U Horných Francov, Bielikové prieloky, U Štrbov, Obice, Tonhauserové priekopy, Čierne blato, Kostolná, Šarkanov járok, U Abrahámov, U Bartošpalov, Prašivá, U Liencov, Zdola šachty, U Búrov, Šnejderov rígeľ, Za háj, Rakovec, Dolné lúky, Široký prieloh, Za záhrady, Pod hrabovou studnicou, U Dolných Jakálov, Hrby, Vrchovište, Vstupy, Štefanovská, Uhlisko, Lopatina, Kováčka, Horná Kostolná, Jastrabie, Mackov vrch, Brezové, Stráň, Dúbravy

Miesto, Vtáčnik:, 6 z 15

Tále, Nad lúky, U Zacharov, Lipina, U Hudcov, Dúbrava, Láne, U Nemčok Michala, Sršňovka, Pri Hrone, Kopčanka, Pod háj, Jamrišová, Pod Žiar, Prieloh, Pod tále, U Borovičkov, Kúdelovská, Kúšikeje lúky, Farské lúky, Dolné lúky, Diely, Mišov kút, U Podskalkov, Kostolné, Pod homôlkou, Hrabiny, Uramovsko, Skalka, Veľká zem, Breziny, Brište, Klinčeky, Vŕšky, Biely vrch, Vrchné Kopanice, Rovné, Húšťavka, Zbojno, Želiarske, Diely, Breziny, Babin Bán, Macková dolina, Kopanica, Madlov kopec, U Lešniakov, Na jamu, Za Šajbou, Kosťov vrch, U Prostredných, Brezina, Suchá skala, Šípková, Bubliková, Vtáčnik, Prídel, Dúbravka, Smelý vrch, Do Jelšiny

Miesto, Vtáčnik:, 7 z 15

Krčmárovská, Krstdiel, Farská hora, Na Vtáčnik, Horné Rovné, Pod Pajerom, Bán, Majer, Pod Studňu, Stredná hora, Na Široké, Košariská, Horné lúky, Pod stráňou, Dolina, Javorie, Blaheje lúky, Pod Kalváriou, Horní Štefankovci, Pod Veľkou zemou, Varta, Ihanová, Žiakovská dolinka, Brod, Dolná zem, Pod Hajdukovú, Súdenica, Úboč, Čierny vrch, Vŕšok, Jedľový vrch, Kašeje lúčka, Koreň, Pod závoz, Štefanovie zeme, Hajduková, Javorová, Školská hora, Na kršel, Koreniská, Tomova Dolina, Krčmárka, Za Ohradou, Mádlová, Lômska dolina, Peklo, Tisovo bralo, Za Strážou, Mrázová, Repiský, Mlynarovské, Za Haťou, Horvátka, Záhrady, Beňov vrch, Za Rajtokom, Maruškova dolina, Dĺžavina, Dolná Kopanica, Bačov jarok

Miesto, Vtáčnik:, 8 z 15

Frantové kúty, Javorina, Jančokovci, Horný Pajer, Brezgurová, Záhyby, Žiar, Velke Pole, Čierny kopec, Hachlová, Nad pitvory, Súkenička, Krížne cesty, Mýtny vrch, Jonesové stráne, Žobrácka studnička, Prostredný vrch, Salašiská, Kašpelky, Fabova skala, Banská dolina, Stredný kostolík, Obkiatňa, Hyklov vrch, Židove cesty, Hrošova skala, Jalšovka, Červená skala, Stampahíbal, pod Šibeničným vrchom, Gupňa, Viničná skala, Nad Šmeckom, Sachta, Jazerec, Cígendl, Trnavá dolinka, Najfang, Suchý stok, Matuškova, Šašváryho dub, Tomanovská, Čierna lúka, Dolina, Dolné lúky, Ríz, Štamproch, Patov grunt, Závdavok, Pustatina, Jedľový kopec, Horný Kostolík, Hlboká dolina, Lohajovci, Cesta na Kostivrch, Čertov vrch, Dolný Bexapel, Pivnica, Čunkova skala, Borovina

Miesto, Vtáčnik:, 9 z 15

Sádok, Iland, Hulajka, Frajungy, Laz, Predný Šarvíz, Do Hrbu, Pinga, Palajova pasienka, Prokova úboč, Kozacia pasienka, Čunka, Salaš, Bugaňa, Tmavá dolinka, Pod lazom, Pod lúčky, Rovné, Kamenná cesta, Za Strážou, Trnávka, Žiary, Chremlovka, Hachlovka, Pod Vtáčnikom, Zajhof, Kamenný krám, Jančovky, Bačova cesta, Johanská studnička, Antalov vrch, Prievoz, Štepnica, Raková, Labská, Ležisko, Pod stráňou, Nemecké lúky, Svoratiny, Glžiny, Prôsne, Kiar, Horné Žiare, Háj, U Martinov, Beňov laz, Pod Kalváriou, Červená skala, Nová Baňa, Prenc, Rúbanka, Krabačka, Borošova hôrka, Michalíkov vrch, Vtáčnik, Dubový vrch, Kudlina, Jamy, Horný diel, Hrabiny

Miesto, Vtáčnik:, 10 z 15

Pod črenkovou, Dolný diel, Pod horou, Rajšúch, Pod viničný vrch, Michalíkovci, Uhlisko, Žarnovická Huta, Do Michalíkovho vrchu, Lúky, Mláky, Šarvíz, Pod Luhom, Smutný vŕšok, Tomanov rígel, Do Gliedených, Z humnie, Biedzina, Cingrik, Kráľová, Dlhá, Nestachová, Do Rajčanov, Tabehíbalka, Revištské Podzámčie, Za mostom, Kamzík, Kremenica, Blato, Flajšbank, Pod Hrbom, Zadný Šarvíz, Háj, Dolina, Tajch, Rovienka, Vypálenô, Ptáčnik, Pod hradou, Sanaské lúky, Do Lepňov, Hradská dolina, Števkov kopec, Zadné Žiare, Brinzovská, Dúbrava, Lom, Do Vodnákov, Krivá breza, Skotová, Za dúbravou, Prašivá, Horné lúky, Pavlov vrch, Lipiny, Šarvíz, Havrania skala, Eliáška, Herkova záhrada, Gazdíkovci, Panské lúky

Miesto, Vtáčnik:, 11 z 15

Umočil, Vráblikova skala, Šibeničný vrch, Dúbravy, Hrabiny, Medze, Pod Lienčovom, Rizňa, Svinský vrch, Hrubý les, Tri studničky, Pálenice, Do rakytín, Doliny krajné, Rachovská lúčka, Strmá dolina, Ovocný sad, Barancova chata, Huta, Javorina, Mäsiarove zeme, Dolina, Uhlisko, Hrb, Husárske, Uhlisko, Hrubá jedľa, Cvizkov vrch, Dolné Žiare, Sklaná dolina, Bodková lúka, Okrúhla, Podskalie, Pod lipou, Mocná skala, Vrch Praviny, Zváľaný most, Krajčovice, Kršla, Vlčí kopec, Pod Holovim, Veľké kalisko, Čertiaže, Prepadliská, Predné, stredné a zadné pole, Kľak, Kružliakov salaš, Háje, Pod Bielou skalou, Smreina, Okrúhle, Dielne, Východná, Hora, Stredná Podstavná, Šechvalský most, Šechvaldský priechod, Vítkov, Dielnice, Vtáčnikova poľana

Miesto, Vtáčnik:, 12 z 15

Žleby, Rozbitá, Dolné Borinky, Rizne, Lúčky, Skalný vrch, Prochotský hrebeň, Močárky, Pri krmelcoch, Čierna dolina, Smutný, Pri solisku, Konopniská, Na peknej výhliadke, Šiarnale, Rúbanisko, Na chotári, Koch, Rakytiny, Uhliská, Skalný kopec, Rujisko, Lúky, Mlynský vrch, Dolná Podstavná, Húšťava, Majerníčka, Zbojnické peklo, Horná Podstavná, Špitálska, Banicko, Staré vrty, Pod Homôlkou, Hôrky, Zrúcané, Majer, Čičíkovci, Tri dvierka, Sekaniny, Chotárne jamy, Podstavný grúň, Rechtorovo, Pod horou, Vlčie kúty, Barina, Panská hora, Stará Severná, Lazy a Šušková, Na Hucovom, Hrubý les, Podhrby, Garajovo, Stará Južná, Pod háj, Gaškovci, Turatina, Španí Brod, Debnárová hora, Markov laz, Poľana

Miesto, Vtáčnik:, 13 z 15

Dolné lúky, Záhrady, Lacková a Maďarová, Rokovice, Novina, Vysoká, Lány, Šlamiarky, Varta, Pod Sokolom, Uhrisk, Mláky, Mláky, Medzi jarkami, Trnávske lúku, Močiar, Trebenice, Rudné bane, Kopaničky, Debnárova hora, Pod Vtáčnikom, Jochy, Bukovina, Horné Báne, Horný Župkov, Kopanica, Breziny, Pálč, Kremeň, Odtoky, Za vŕškom, Dlhá zem, Mraznica, Rusková, Medzi cestami, Hronské lúky, Horné Pecno, Varta, kameňolom, Lazy, Vtáčnik, Frtálov vrch, Prídel, Do Ila, Dolina Nebojsa, Vrch Banské, Piesok, Ďurčoje lúka, Trnková láka, Pod Brezinou, Kiare, Hôrka Siakov, Bobište, Stará Seč, Tehlište, Dolinka, Kolience, Brídove štále, Jamina, Horný Vranov

Miesto, Vtáčnik:, 14 z 15

Na brale, Vŕšok, Pod Žiarom, Brezina, Kriviny, Za lavicami, Ložiny, Pod hajno, Depo, Uhrisko, Lány, Bratašov, Hanáková dolina, Richnava, Niže strážneho domku, Horné lúky, Dlhá zeme, Háková, Na jamôčky, Pumpelka, Chmeľovská, Rovensko, Vrch pri tôni, Ždánske lúky, Barinka, Dolné lúky, Hanáková, Za železnicou, Rakytie, Tomove štále, Škadná skala, Štále na Dieloch, Súdenice, Pod Poľanou, Skalky, Lúčky, Zadná, Lubianka, Do Sokola, Breziny, Kopanica, Magurka, Maliník, Martinovo, Šichnička, Krahulčie, Adamka, Nad Plieškami, Tantoška, Prívaliny, Pálenica, Bračov, Jagrová lúka, Za včelínom, Čierňava, Chrast, Struhárne, Malý Buchlov, Pliešky, Kališný vrch

Miesto, Vtáčnik:, 15 z 15

Megová, Zadné Pliešky, Riečky, Vlčí dub, Kanie studne, Kalište, Na horu, Boháčka, Solisko, Melková, Predné Pliešky, Koncový vrch

Podobné, Vtáčnik:

1092x turistika, 852x miesto, 88x orientačný bod, 34x turistické informácie, 27x poľovnícky posed, 22x strom, 21x chranený strom, 15x ohnisko, 15x miesto na piknik, 9x prístrešok, altánok, 3x orientačná mapa, 3x komín, 1x atrakcia, 1x studňa, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://vtacnik.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.