Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Vtáčnik » turistika » miesto

Miesto, Vtáčnik

Miesto v Vtáčnik

V Vtáčnik sa nachádza 852 kusov miesto.

Miesto, Vtáčnik:, 1 z 15

Poliačikovci, Do Vrškov, Na Zemach, Cígendlovci, Zemov Jarok, Prokovci, Fotkovci, Horná zem, Horní Šmídelovci, Horní Šimunovci, Richtárov vrch, Kajlovka, Šimunova dolina, Feriancov rígeľ, Najpalovci, Haštalovci, Hollého dolina, Báňovci, Kašná hôrka, Šmídelovci, Holý vrch, Gruntovci, Jožkovci, Na pažiti, Báne, Kozákovci, Ležisko, Pelúchovci, Ďurovci, Pelúchovci, Nemcovci, Dubcovci, Rígeľ, Dubcova lavica, Trnkovci, Števkovci, Pažiť, Hrbatá lúka, Kútovci, Laurincovci, Bartošovci, Hefkovci, Hrabiny, Prochotsky Jarok, Žňavovci, Kútovská cesta, Lietajovci, Sečiansky, Obkiatňovci, Kapustniská, Osúchove dvory, Dubník, Ferovci, Tomášikovci, Do Pavkov, Borovinci, Hyklovci, Zajačia dolina, Pílenovci, Kráľova dolina

Miesto, Vtáčnik:, 2 z 15

Zvoničkovci, Hrošovci, Ílend, Medveďovci, Stachov jarok, Koliba, Hrošova úboč, Franíkovci, Dolní Šimunovci, Peklušovci, Cúdenica, Malinárovci, Brigantovci, Palajovci, Hefkovci, Hrabcovci, Hricovci, Do Šmídelov, Vršanovci, Hanesovci, Kočnerovci, Vršanova pažiť, Škriablikovci, Viničná cesta, Gliedenô, Bačovci, Valahanusovci, Cabajovci, Štefankova cesta, Močidlá, Huťanov kopec, Bochmanovci, Prieloh, Okrut, Ďurčekovci, Kemena Zahradka, Huťanovci, Hrbatý most, Horná Trnávka, Za Potokom, Pod Hradzkou, Abelovci, Tajchárovci, Orava, Kňazove lúky, Martinovci, Čierny lúh, Birkášovci, Tomanovci, Dolný Záhrb, Promenády, Hudcovci, Hrabcova dolina, Mogoňovci, Horní Barinci, Derelka, Halma, Althandel, Pílova chrásť, Kohútovo

Miesto, Vtáčnik:, 3 z 15

Lenorovci, Lenorova lúka, Štievelovci, Cengárovci, Macovci, Hámor, Dolní Barinci, Kolčovnica, Lábajovci, Hrnčiarovci, Halmička, Hajles, Vráblikovci, Hrádza, Bexáplovci, Rudica, Podhorskí, Vršky, Do Uhliarov, Zvonička, Šuflek, Bohmova cesta, Havranovci, Farská lúka, Gápel, Kikirík, Majsniarov vrch, U Pukov, Šajba, Na Bány, Do Gambatých, Eržiakov Bán, Pod Šajbou, U Kurimov, Dolný Pajer, Katrenov vršok, Lipy, Oslanovci, U Štefankov, Dolné dieliky, Fusatovci, Maras dolina, Uramovská, Kosťovci, U Cvangov, Štefulovo, Úhrady, Prekopovci, Majsniar, U Matiášov, Šmecko, Bolvová dolina, Škriniar, Do Cvangov, U Buriánkov, Pod jasenov vŕšok, Angelt, Zbojnícke studničky, Prokajovci, Gréger

Miesto, Vtáčnik:, 4 z 15

Dérer, U Foltánov, U Hricov, U Štútikov, U Horných Jakálov, U Píšov, U Šarkanov, Záhumnie, Opeka, U Nemčokov, U Hózov, Valentín, U Belanov, Hornozemská cesta, Mundloch, Záhorčie, Luptákovský lán, háj.Podlaz, Veľká pážiť, Podsiakov, Do Holubov, Dolné Pecno, Rovienky, Jožkov most, Na Lieskovci, Pelúchova cesta, Bonová dolina, Fanadýb, Cigánsky plac, Osúchovci, Kohútov, Jarmila, Pod čerešňami, Na prahách, Do Strúh, Slameníkovci, Viničný bok, Nábelová, Jasenov vrch, Vtáčnik, Nereslavová, Žiare, Trebiaše, Košiare, Plešina, Rokošová, Budová, Húšťavy, Lomy, Cudenice, Homolka, Lúky vyše priehona, Žliabok, Nad Komárovskú, Lovčická brezinka, Brezový háj, Krumploviská, Šibeničný vrch, Kršiakove lúky, Pri čapáši

Miesto, Vtáčnik:, 5 z 15

Nad Hájom, Nad liešnou, Prostredné hony, Jakubišovo, Nad lúkami, Nad Rusnákom, Borovina, Nad stráňou, Hlaváčová, Kamenný diel, Chmeliny, Tonhauserové priekopy, U Horných Bolvov, U Škartov, U Búrov, Šarkanov járok, Šnejderov rígeľ, U Horných Francov, Stádlo, U Šnejderov, Bielikové prieloky, U Bartošpalov, Sviniarka, Prašivá, U Palatínov, Kojatín, UTomášov, U Štrbov, U Tomášov, U Dolných Francov, Kostolná, U Bartošov, Čierne blato, U Liencov, Zdola šachty, Dolné lúky, U Michalov, Obice, U Abrahámov, Uhliská, Kopčanka, Lopatina, Diely, Prieloh, Široký prieloh, Pod háj, Pri Hrone, Horná Kostolná, Štefanovská, Hrby, Pod tále, Dolné lúky, U Nemčok Michala, Sršňovka, Vstupy, Láne, Jastrabie, Rakovec, Brezové, Mackov vrch

Miesto, Vtáčnik:, 6 z 15

Kúdelovská, Kúšikeje lúky, U Dolných Jakálov, Pod Žiar, Dolné lúky, Nad lúky, Lipina, Za háj, Vrchovište, Pod hrabovou studnicou, Stráň, U Hudcov, Dúbrava, Za záhrady, Dúbravy, Tále, Jamrišová, Uhlisko, Farské lúky, Kováčka, U Borovičkov, U Zacharov, Prídel, Suchá skala, Krstdiel, Bán, Majer, Mišov kút, Na Vtáčnik, Húšťavka, Zbojno, Uramovsko, Veľká zem, Babin Bán, Breziny, Kašeje lúčka, Kostolné, Kopanica, Pod Studňu, Vŕšok, Vtáčnik, Brezina, Na Široké, Klinčeky, Jedľový vrch, Čierny vrch, Na jamu, Úboč, Kosťov vrch, Ihanová, Súdenica, Žiakovská dolinka, U Lešniakov, Smelý vrch, U Podskalkov, Varta, Biely vrch, Brod, Pod Veľkou zemou, Farská hora

Miesto, Vtáčnik:, 7 z 15

Macková dolina, Košariská, Breziny, Dolná zem, Krčmárovská, Šípková, Dolina, U Prostredných, Pod Pajerom, Skalka, Pod stráňou, Stredná hora, Horné lúky, Rovné, Madlov kopec, Dúbravka, Do Jelšiny, Horné Rovné, Diely, Pod homôlkou, Vŕšky, Vrchné Kopanice, Pod Kalváriou, Za Šajbou, Brište, Horní Štefankovci, Pod Hajdukovú, Želiarske, Blaheje lúky, Javorie, Bubliková, Hrabiny, Krčmárka, Tomova Dolina, Mádlová, Hachlová, Za Rajtokom, Repiský, Brezgurová, Tisovo bralo, Štefanovie zeme, Za Strážou, Dolná Kopanica, Lômska dolina, Čierny kopec, Peklo, Záhyby, Javorina, Horný Pajer, Jančokovci, Mrázová, Záhrady, Velke Pole, Bačov jarok, Mlynarovské, Dĺžavina, Frantové kúty, Pod závoz, Žiar, Koreniská

Miesto, Vtáčnik:, 8 z 15

Javorová, Hajduková, Za Ohradou, Maruškova dolina, Školská hora, Za Haťou, Na kršel, Horvátka, Koreň, Beňov vrch, Salaš, Banská dolina, Chremlovka, Krížne cesty, Hrošova skala, Tmavá dolinka, Rovné, Najfang, Za Strážou, Hulajka, Jalšovka, Gupňa, Dolina, Jančovky, Nad pitvory, Hlboká dolina, Jazerec, Dolný Bexapel, Cígendl, Čunka, Matuškova, Trnávka, pod Šibeničným vrchom, Antalov vrch, Čunkova skala, Hachlovka, Kozacia pasienka, Jonesové stráne, Čertov vrch, Tomanovská, Súkenička, Borovina, Lohajovci, Červená skala, Nad Šmeckom, Mýtny vrch, Hyklov vrch, Viničná skala, Šašváryho dub, Žobrácka studnička, Kamenný krám, Stredný kostolík, Jedľový kopec, Fabova skala, Ríz, Sachta, Kašpelky, Závdavok, Zajhof, Horný Kostolík

Miesto, Vtáčnik:, 9 z 15

Obkiatňa, Pivnica, Laz, Suchý stok, Štamproch, Cesta na Kostivrch, Pustatina, Stampahíbal, Pod lazom, Iland, Do Hrbu, Židove cesty, Johanská studnička, Kamenná cesta, Žiary, Sádok, Palajova pasienka, Patov grunt, Frajungy, Trnavá dolinka, Salašiská, Pod Vtáčnikom, Čierna lúka, Bačova cesta, Prostredný vrch, Dolné lúky, Pinga, Predný Šarvíz, Prievoz, Bugaňa, Prokova úboč, Pod lúčky, Panské lúky, Lipiny, Pod horou, Červená skala, Nová Baňa, Smutný vŕšok, Pod viničný vrch, Žarnovická Huta, Pod Luhom, Dolina, Rovienka, Števkov kopec, Dlhá, Biedzina, Do Michalíkovho vrchu, Raková, Krivá breza, Lom, Kremenica, Blato, Horné Žiare, Pod stráňou, Mláky, Šarvíz, Sanaské lúky, Háj, Michalíkovci, Do Vodnákov, Rúbanka

Miesto, Vtáčnik:, 10 z 15

Za dúbravou, Štepnica, Do Rajčanov, Tajch, Svoratiny, Hradská dolina, Prôsne, Zadný Šarvíz, Do Gliedených, Šibeničný vrch, Dubový vrch, Dúbravy, Brinzovská, Jamy, Vtáčnik, Umočil, Gazdíkovci, Kamzík, Ptáčnik, Nemecké lúky, Havrania skala, Eliáška, U Martinov, Do Lepňov, Uhlisko, Labská, Zadné Žiare, Ležisko, Pod črenkovou, Flajšbank, Prašivá, Pod Kalváriou, Horné lúky, Rajšúch, Michalíkov vrch, Kiar, Tomanov rígel, Skotová, Borošova hôrka, Nestachová, Kráľová, Hrabiny, Pod Hrbom, Za mostom, Vypálenô, Glžiny, Dolný diel, Vráblikova skala, Prenc, Pavlov vrch, Herkova záhrada, Háj, Cingrik, Revištské Podzámčie, Dúbrava, Tabehíbalka, Z humnie, Beňov laz, Lúky, Kudlina

Miesto, Vtáčnik:, 11 z 15

Krabačka, Pod hradou, Horný diel, Šarvíz, Doliny krajné, Bodková lúka, Rozbitá, Rakytiny, Uhlisko, Čertiaže, Dielnice, Kľak, Okrúhla, Pri solisku, Prochotský hrebeň, Lúky, Pod lipou, Husárske, Predné, stredné a zadné pole, Tri studničky, Kršla, Pri krmelcoch, Vrch Praviny, Skalný kopec, Rujisko, Rachovská lúčka, Javorina, Na chotári, Mäsiarove zeme, Šechvalský most, Pod Holovim, Cvizkov vrch, Do rakytín, Rúbanisko, Šechvaldský priechod, Stredná Podstavná, Uhliská, Hrabiny, Pod Lienčovom, Ovocný sad, Skalný vrch, Dolina, Hrubá jedľa, Pálenice, Háje, Dolná Podstavná, Koch, Lúčky, Hrb, Rizňa, Vlčí kopec, Banicko, Veľké kalisko, Krajčovice, Čierna dolina, Hrubý les, Uhlisko, Majerníčka, Šiarnale, Sklaná dolina

Miesto, Vtáčnik:, 12 z 15

Podskalie, Východná, Medze, Vítkov, Horná Podstavná, Konopniská, Barancova chata, Okrúhle, Kružliakov salaš, Smreina, Hora, Zbojnické peklo, Na peknej výhliadke, Zváľaný most, Močárky, Pod Bielou skalou, Vtáčnikova poľana, Húšťava, Svinský vrch, Dolné Borinky, Huta, Dielne, Špitálska, Mlynský vrch, Dolné Žiare, Smutný, Rizne, Prepadliská, Mocná skala, Žleby, Strmá dolina, Podstavný grúň, Vlčie kúty, Pod Homôlkou, Rechtorovo, Sekaniny, Čičíkovci, Barina, Stará Južná, Zrúcané, Pod horou, Tri dvierka, Majer, Panská hora, Hrubý les, Staré vrty, Stará Severná, Chotárne jamy, Na Hucovom, Hôrky, Garajovo, Podhrby, Lazy a Šušková, Trebenice, Kopaničky, Piesok, Pod Brezinou, Medzi jarkami, Prídel, Dolné lúky

Miesto, Vtáčnik:, 13 z 15

Breziny, Mláky, Hôrka Siakov, Mláky, Frtálov vrch, Kiare, Novina, kameňolom, Odtoky, Lacková a Maďarová, Mraznica, Šlamiarky, Španí Brod, Kopanica, Turatina, Do Ila, Vrch Banské, Hronské lúky, Dolina Nebojsa, Jochy, Vysoká, Močiar, Debnárova hora, Markov laz, Uhrisk, Kremeň, Trnková láka, Trnávske lúku, Horný Župkov, Lazy, Bobište, Medzi cestami, Pod Sokolom, Varta, Gaškovci, Za vŕškom, Horné Báne, Lány, Ďurčoje lúka, Debnárová hora, Poľana, Pod Vtáčnikom, Vtáčnik, Varta, Rusková, Dlhá zem, Pálč, Bukovina, Rudné bane, Pod háj, Záhrady, Horné Pecno, Rokovice, Hanáková, Lúčky, Vŕšok, Tehlište, Za lavicami, Brídove štále, Breziny

Miesto, Vtáčnik:, 14 z 15

Rovensko, Zadná, Horný Vranov, Lány, Pod hajno, Uhrisko, Súdenice, Bratašov, Do Sokola, Barinka, Na brale, Jamina, Škadná skala, Pod Poľanou, Niže strážneho domku, Stará Seč, Háková, Dolinka, Richnava, Kriviny, Rakytie, Hanáková dolina, Lubianka, Štále na Dieloch, Kolience, Horné lúky, Skalky, Ždánske lúky, Dolné lúky, Pod Žiarom, Za železnicou, Tomove štále, Pumpelka, Chmeľovská, Ložiny, Kopanica, Brezina, Vrch pri tôni, Na jamôčky, Dlhá zeme, Magurka, Depo, Šichnička, Nad Plieškami, Za včelínom, Jagrová lúka, Martinovo, Pliešky, Adamka, Zadné Pliešky, Krahulčie, Maliník, Vlčí dub, Kališný vrch, Megová, Bračov, Struhárne, Tantoška, Chrast, Malý Buchlov

Miesto, Vtáčnik:, 15 z 15

Riečky, Kanie studne, Prívaliny, Čierňava, Pálenica, Predné Pliešky, Solisko, Boháčka, Kalište, Melková, Na horu, Koncový vrch

Podobné, Vtáčnik:

1114x turistika, 852x miesto, 91x orientačný bod, 44x turistické informácie, 29x poľovnícky posed, 22x strom, 21x chranený strom, 15x ohnisko, 15x miesto na piknik, 10x prístrešok, altánok, 7x orientačná mapa, 3x atrakcia, 3x komín, 1x studňa, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Vtáčnik

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://vtacnik.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.