Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Vtáčnik » turistika » miesto

Miesto, Vtáčnik

Miesto v Vtáčnik

V Vtáčnik sa nachádza 852 kusov miesto.

Miesto, Vtáčnik:, 1 z 15

Poliačikovci, Do Vrškov, Zemov Jarok, Na Zemach, Cígendlovci, Prokovci, Horná zem, Fotkovci, Najpalovci, Báňovci, Kajlovka, Holý vrch, Jožkovci, Gruntovci, Horní Šimunovci, Báne, Feriancov rígeľ, Šmídelovci, Horní Šmídelovci, Haštalovci, Hollého dolina, Na pažiti, Kašná hôrka, Richtárov vrch, Šimunova dolina, Ležisko, Ďurovci, Rígeľ, Nemcovci, Pelúchovci, Dubcovci, Dubcova lavica, Pelúchovci, Kozákovci, Pažiť, Kútovci, Trnkovci, Števkovci, Hrbatá lúka, Žňavovci, Laurincovci, Obkiatňovci, Kútovská cesta, Hrabiny, Hefkovci, Kapustniská, Bartošovci, Sečiansky, Prochotsky Jarok, Lietajovci, Hrošovci, Borovinci, Zajačia dolina, Osúchove dvory, Pílenovci, Zvoničkovci, Do Pavkov, Kráľova dolina, Tomášikovci, Hyklovci

Miesto, Vtáčnik:, 2 z 15

Ílend, Ferovci, Dubník, Peklušovci, Koliba, Malinárovci, Hrošova úboč, Medveďovci, Franíkovci, Cúdenica, Dolní Šimunovci, Stachov jarok, Brigantovci, Hefkovci, Do Šmídelov, Kočnerovci, Hrabcovci, Palajovci, Hricovci, Vršanovci, Hanesovci, Škriablikovci, Viničná cesta, Vršanova pažiť, Štefankova cesta, Močidlá, Cabajovci, Bačovci, Valahanusovci, Gliedenô, Huťanov kopec, Kemena Zahradka, Huťanovci, Prieloh, Bochmanovci, Ďurčekovci, Hrbatý most, Horná Trnávka, Pod Hradzkou, Za Potokom, Kňazove lúky, Martinovci, Abelovci, Tajchárovci, Orava, Tomanovci, Birkášovci, Čierny lúh, Mogoňovci, Hrabcova dolina, Dolný Záhrb, Hudcovci, Horní Barinci, Promenády, Althandel, Hámor, Halma, Pílova chrásť, Štievelovci, Cengárovci

Miesto, Vtáčnik:, 3 z 15

Dolní Barinci, Lenorovci, Lenorova lúka, Derelka, Kohútovo, Macovci, Kolčovnica, Lábajovci, Hrnčiarovci, Halmička, Hajles, Vráblikovci, Hrádza, Bexáplovci, Podhorskí, Rudica, Vršky, Šuflek, Zvonička, Bohmova cesta, Do Uhliarov, Havranovci, Farská lúka, Gápel, U Pukov, Šajba, U Štefankov, Majsniarov vrch, Dolný Pajer, Do Gambatých, Lipy, Na Bány, U Kurimov, Eržiakov Bán, Katrenov vršok, Dolné dieliky, Oslanovci, Pod Šajbou, Kikirík, Úhrady, Kosťovci, Štefulovo, Fusatovci, Maras dolina, Uramovská, U Cvangov, Do Cvangov, Bolvová dolina, U Buriánkov, Šmecko, U Matiášov, Pod jasenov vŕšok, Prekopovci, Majsniar, Škriniar, Angelt, Gréger, Prokajovci, Dérer, Zbojnícke studničky

Miesto, Vtáčnik:, 4 z 15

Záhumnie, U Hricov, U Píšov, Opeka, U Štútikov, U Nemčokov, U Foltánov, U Šarkanov, U Horných Jakálov, Valentín, U Hózov, U Belanov, Hornozemská cesta, Podsiakov, Záhorčie, Do Holubov, Veľká pážiť, háj.Podlaz, Luptákovský lán, Mundloch, Jožkov most, Na Lieskovci, Dolné Pecno, Rovienky, Bonová dolina, Pelúchova cesta, Fanadýb, Cigánsky plac, Osúchovci, Kohútov, Jarmila, Pod čerešňami, Na prahách, Slameníkovci, Do Strúh, Viničný bok, Nábelová, Vtáčnik, Plešina, Jasenov vrch, Žiare, Rokošová, Košiare, Budová, Trebiaše, Nereslavová, Húšťavy, Cudenice, Lúky vyše priehona, Homolka, Lomy, Krumploviská, Nad Komárovskú, Lovčická brezinka, Brezový háj, Žliabok, Šibeničný vrch, Nad Rusnákom, Prostredné hony, Borovina

Miesto, Vtáčnik:, 5 z 15

Nad lúkami, Nad liešnou, Pri čapáši, Jakubišovo, Nad stráňou, Kršiakove lúky, Nad Hájom, Hlaváčová, Chmeliny, Kamenný diel, U Škartov, Kostolná, Tonhauserové priekopy, Šarkanov járok, U Šnejderov, U Štrbov, Kojatín, U Abrahámov, U Bartošov, U Dolných Francov, Bielikové prieloky, Sviniarka, Uhliská, U Michalov, Šnejderov rígeľ, Zdola šachty, Prašivá, Obice, U Palatínov, Dolné lúky, U Tomášov, Čierne blato, U Horných Francov, U Horných Bolvov, Stádlo, Okrut, U Búrov, UTomášov, U Liencov, U Bartošpalov, Vrchovište, Horná Kostolná, Dúbravy, Dolné lúky, Farské lúky, Rakovec, Sršňovka, U Hudcov, Štefanovská, Široký prieloh, Pod Žiar, Za háj, Diely, Dolné lúky, Jastrabie, Kováčka, Lopatina, Tále, Uhlisko, U Nemčok Michala

Miesto, Vtáčnik:, 6 z 15

Kúšikeje lúky, Dúbrava, Kopčanka, Pod hrabovou studnicou, Mackov vrch, Láne, Kúdelovská, U Dolných Jakálov, Pri Hrone, Brezové, Vstupy, Za záhrady, Pod tále, U Borovičkov, U Zacharov, Hrby, Pod háj, Lipina, Nad lúky, Prieloh, Jamrišová, Stráň, Krstdiel, Babin Bán, Želiarske, Dolná zem, Mišov kút, Súdenica, Jedľový vrch, Húšťavka, Žiakovská dolinka, Krčmárovská, Brezina, Stredná hora, Vtáčnik, Na jamu, Kosťov vrch, Diely, Bán, U Prostredných, Rovné, Horné lúky, Zbojno, Na Vtáčnik, Za Šajbou, Bubliková, Skalka, Brod, Uramovsko, Na Široké, Varta, Madlov kopec, Horní Štefankovci, Majer, Ihanová, U Podskalkov, Pod homôlkou, Pod Hajdukovú, Macková dolina, Pod Veľkou zemou

Miesto, Vtáčnik:, 7 z 15

Dolina, Dúbravka, Klinčeky, Kostolné, Suchá skala, Prídel, Javorie, Šípková, Vrchné Kopanice, Blaheje lúky, Brište, Farská hora, Veľká zem, Pod Studňu, Vŕšky, Biely vrch, U Lešniakov, Smelý vrch, Do Jelšiny, Čierny vrch, Horné Rovné, Košariská, Breziny, Pod Pajerom, Kašeje lúčka, Úboč, Pod Kalváriou, Breziny, Hrabiny, Pod stráňou, Vŕšok, Kopanica, Hajduková, Bačov jarok, Beňov vrch, Lômska dolina, Na kršel, Peklo, Horvátka, Za Strážou, Za Rajtokom, Mrázová, Pod závoz, Javorová, Maruškova dolina, Záhyby, Dĺžavina, Mádlová, Jančokovci, Štefanovie zeme, Mlynarovské, Repiský, Velke Pole, Záhrady, Žiar, Brezgurová, Dolná Kopanica, Za Ohradou, Čierny kopec, Tisovo bralo

Miesto, Vtáčnik:, 8 z 15

Školská hora, Hachlová, Horný Pajer, Krčmárka, Frantové kúty, Koreň, Koreniská, Za Haťou, Tomova Dolina, Javorina, Žiary, Pod lazom, Prostredný vrch, pod Šibeničným vrchom, Iland, Hulajka, Laz, Pod lúčky, Predný Šarvíz, Jonesové stráne, Frajungy, Kašpelky, Bačova cesta, Najfang, Jedľový kopec, Súkenička, Patov grunt, Štamproch, Jazerec, Jalšovka, Šašváryho dub, Bugaňa, Antalov vrch, Hyklov vrch, Do Hrbu, Viničná skala, Žobrácka studnička, Hrošova skala, Zajhof, Čertov vrch, Suchý stok, Dolina, Krížne cesty, Prokova úboč, Dolný Bexapel, Sachta, Ríz, Pod Vtáčnikom, Chremlovka, Trnavá dolinka, Borovina, Kamenný krám, Salašiská, Tomanovská, Stredný kostolík, Závdavok, Horný Kostolík, Hlboká dolina, Pivnica, Červená skala

Miesto, Vtáčnik:, 9 z 15

Tmavá dolinka, Johanská studnička, Dolné lúky, Banská dolina, Palajova pasienka, Cígendl, Židove cesty, Obkiatňa, Cesta na Kostivrch, Hachlovka, Pustatina, Fabova skala, Kamenná cesta, Rovné, Matuškova, Sádok, Čunkova skala, Stampahíbal, Jančovky, Čunka, Nad pitvory, Lohajovci, Prievoz, Nad Šmeckom, Salaš, Čierna lúka, Pinga, Mýtny vrch, Za Strážou, Kozacia pasienka, Trnávka, Gupňa, Beňov laz, Červená skala, Prôsne, Do Vodnákov, Lipiny, Pod stráňou, Smutný vŕšok, Dúbravy, Michalíkov vrch, Dlhá, Flajšbank, Labská, Pod Luhom, Do Lepňov, Pavlov vrch, Pod hradou, Z humnie, Pod Hrbom, Šibeničný vrch, Borošova hôrka, Eliáška, Kiar, Nemecké lúky, Lom, Za dúbravou, Dúbrava, Števkov kopec, Tomanov rígel

Miesto, Vtáčnik:, 10 z 15

Cingrik, Dubový vrch, Kremenica, Svoratiny, Uhlisko, Kráľová, Umočil, Sanaské lúky, Nová Baňa, Do Gliedených, Blato, Dolina, Do Rajčanov, Mláky, Šarvíz, Gazdíkovci, Rúbanka, Za mostom, Herkova záhrada, Kamzík, Zadné Žiare, Zadný Šarvíz, Vráblikova skala, Hrabiny, Pod črenkovou, Kudlina, Prašivá, Rajšúch, Prenc, Vtáčnik, Horné Žiare, Raková, Háj, Háj, Dolný diel, Štepnica, Ležisko, Revištské Podzámčie, Ptáčnik, Nestachová, Pod Kalváriou, Tabehíbalka, Michalíkovci, Žarnovická Huta, Lúky, Panské lúky, Skotová, Horné lúky, Brinzovská, Do Michalíkovho vrchu, Krabačka, Horný diel, Biedzina, U Martinov, Jamy, Vypálenô, Pod viničný vrch, Šarvíz, Hradská dolina, Glžiny, Tajch

Miesto, Vtáčnik:, 11 z 15

Krivá breza, Pod horou, Havrania skala, Rovienka, Rozbitá, Dielne, Močárky, Pod Lienčovom, Dolné Žiare, Rúbanisko, Hrb, Smreina, Predné, stredné a zadné pole, Javorina, Mäsiarove zeme, Okrúhla, Banicko, Mocná skala, Smutný, Kršla, Koch, Dolná Podstavná, Čertiaže, Kľak, Čierna dolina, Zváľaný most, Ovocný sad, Rizne, Žleby, Rizňa, Pálenice, Prochotský hrebeň, Vrch Praviny, Husárske, Skalný vrch, Dolina, Východná, Uhlisko, Pod lipou, Húšťava, Veľké kalisko, Stredná Podstavná, Prepadliská, Podskalie, Hora, Rujisko, Zbojnické peklo, Mlynský vrch, Pri krmelcoch, Kružliakov salaš, Cvizkov vrch, Pod Holovim, Hrabiny, Dolné Borinky, Uhlisko, Hrubá jedľa, Bodková lúka, Rachovská lúčka, Pri solisku, Háje

Miesto, Vtáčnik:, 12 z 15

Špitálska, Okrúhle, Sklaná dolina, Šechvaldský priechod, Na chotári, Krajčovice, Šiarnale, Lúčky, Vtáčnikova poľana, Vítkov, Šechvalský most, Majerníčka, Pod Bielou skalou, Dielnice, Rakytiny, Konopniská, Na peknej výhliadke, Uhliská, Skalný kopec, Lúky, Horná Podstavná, Medze, Svinský vrch, Hrubý les, Tri studničky, Do rakytín, Doliny krajné, Strmá dolina, Barancova chata, Huta, Vlčí kopec, Chotárne jamy, Panská hora, Hrubý les, Rechtorovo, Stará Severná, Stará Južná, Hôrky, Podstavný grúň, Na Hucovom, Pod horou, Garajovo, Lazy a Šušková, Podhrby, Vlčie kúty, Barina, Čičíkovci, Zrúcané, Pod Homôlkou, Staré vrty, Tri dvierka, Majer, Sekaniny, Pod háj, Kopaničky, Hronské lúky, Varta, Medzi jarkami, Trnávske lúku, Horné Báne

Miesto, Vtáčnik:, 13 z 15

Mraznica, Rudné bane, Lány, Dlhá zem, Španí Brod, Horný Župkov, Pod Brezinou, Frtálov vrch, Vrch Banské, Gaškovci, Prídel, Bukovina, Hôrka Siakov, kameňolom, Lacková a Maďarová, Za vŕškom, Markov laz, Pálč, Kopanica, Piesok, Mláky, Lazy, Šlamiarky, Varta, Debnárová hora, Kiare, Vysoká, Rokovice, Mláky, Breziny, Rusková, Turatina, Močiar, Vtáčnik, Trnková láka, Dolné lúky, Záhrady, Trebenice, Uhrisk, Jochy, Novina, Odtoky, Bobište, Do Ila, Poľana, Pod Sokolom, Medzi cestami, Ďurčoje lúka, Pod Vtáčnikom, Horné Pecno, Dolina Nebojsa, Kremeň, Debnárova hora, Dolné lúky, Hanáková dolina, Bratašov, Horný Vranov, Brezina, Pod hajno, Breziny

Miesto, Vtáčnik:, 14 z 15

Vrch pri tôni, Ložiny, Horné lúky, Jamina, Rovensko, Niže strážneho domku, Dlhá zeme, Vŕšok, Tehlište, Dolinka, Uhrisko, Súdenice, Za železnicou, Lány, Škadná skala, Magurka, Chmeľovská, Kolience, Kriviny, Ždánske lúky, Pumpelka, Richnava, Háková, Pod Poľanou, Hanáková, Rakytie, Za lavicami, Zadná, Pod Žiarom, Na jamôčky, Tomove štále, Barinka, Na brale, Brídove štále, Štále na Dieloch, Kopanica, Depo, Skalky, Do Sokola, Lúčky, Lubianka, Stará Seč, Za včelínom, Struhárne, Čierňava, Chrast, Šichnička, Kališný vrch, Adamka, Zadné Pliešky, Bračov, Martinovo, Nad Plieškami, Pálenica, Vlčí dub, Malý Buchlov, Jagrová lúka, Tantoška, Kanie studne, Maliník

Miesto, Vtáčnik:, 15 z 15

Pliešky, Riečky, Prívaliny, Megová, Krahulčie, Melková, Kalište, Boháčka, Na horu, Solisko, Predné Pliešky, Koncový vrch

Podobné, Vtáčnik:

1092x turistika, 852x miesto, 88x orientačný bod, 34x turistické informácie, 27x poľovnícky posed, 22x strom, 21x chranený strom, 15x ohnisko, 15x miesto na piknik, 9x prístrešok, altánok, 3x orientačná mapa, 3x komín, 1x atrakcia, 1x studňa, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://vtacnik.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.