Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Vtáčnik » turistika » miesto

Miesto, Vtáčnik

Miesto v Vtáčnik

V Vtáčnik sa nachádza 852 kusov miesto.

Miesto, Vtáčnik:, 1 z 15

Poliačikovci, Do Vrškov, Horná zem, Na Zemach, Fotkovci, Cígendlovci, Zemov Jarok, Prokovci, Feriancov rígeľ, Najpalovci, Hollého dolina, Jožkovci, Šmídelovci, Báňovci, Richtárov vrch, Šimunova dolina, Kašná hôrka, Haštalovci, Kajlovka, Báne, Holý vrch, Na pažiti, Horní Šmídelovci, Gruntovci, Horní Šimunovci, Dubcova lavica, Nemcovci, Dubcovci, Kozákovci, Ležisko, Ďurovci, Pelúchovci, Rígeľ, Pelúchovci, Pažiť, Števkovci, Kapustniská, Laurincovci, Hefkovci, Hrbatá lúka, Obkiatňovci, Sečiansky, Prochotsky Jarok, Kútovci, Bartošovci, Kútovská cesta, Hrabiny, Trnkovci, Žňavovci, Lietajovci, Ílend, Borovinci, Tomášikovci, Pílenovci, Hrošovci, Osúchove dvory, Zajačia dolina, Hyklovci, Dubník, Ferovci

Miesto, Vtáčnik:, 2 z 15

Do Pavkov, Kráľova dolina, Zvoničkovci, Hrošova úboč, Stachov jarok, Franíkovci, Malinárovci, Medveďovci, Dolní Šimunovci, Peklušovci, Brigantovci, Cúdenica, Koliba, Vršanovci, Kočnerovci, Hricovci, Palajovci, Hefkovci, Hanesovci, Do Šmídelov, Hrabcovci, Okrut, Vršanova pažiť, Škriablikovci, Viničná cesta, Cabajovci, Gliedenô, Bačovci, Huťanov kopec, Valahanusovci, Močidlá, Štefankova cesta, Prieloh, Kemena Zahradka, Huťanovci, Ďurčekovci, Bochmanovci, Hrbatý most, Za Potokom, Pod Hradzkou, Orava, Kňazove lúky, Martinovci, Tajchárovci, Abelovci, Birkášovci, Tomanovci, Horná Trnávka, Čierny lúh, Hrabcova dolina, Mogoňovci, Promenády, Hudcovci, Dolný Záhrb, Horní Barinci, Lenorovci, Lenorova lúka, Pílova chrásť, Dolní Barinci, Cengárovci

Miesto, Vtáčnik:, 3 z 15

Štievelovci, Derelka, Macovci, Hámor, Althandel, Kohútovo, Halma, Hrnčiarovci, Kolčovnica, Lábajovci, Vráblikovci, Hajles, Hrádza, Bexáplovci, Halmička, Podhorskí, Rudica, Vršky, Bohmova cesta, Zvonička, Šuflek, Do Uhliarov, Havranovci, Farská lúka, Gápel, U Štefankov, Dolné dieliky, U Pukov, Do Gambatých, Katrenov vršok, Lipy, Šajba, Pod Šajbou, Eržiakov Bán, Majsniarov vrch, Oslanovci, Dolný Pajer, Kikirík, Na Bány, U Kurimov, U Cvangov, Fusatovci, Uramovská, Úhrady, Kosťovci, Štefulovo, Maras dolina, Šmecko, Majsniar, Bolvová dolina, U Buriánkov, Do Cvangov, Škriniar, Prekopovci, U Matiášov, Pod jasenov vŕšok, Zbojnícke studničky, Angelt, Gréger, Prokajovci

Miesto, Vtáčnik:, 4 z 15

Dérer, U Štútikov, Opeka, U Píšov, U Nemčokov, U Foltánov, Záhumnie, U Hricov, U Horných Jakálov, U Šarkanov, U Hózov, Valentín, U Belanov, Hornozemská cesta, Podsiakov, Luptákovský lán, háj.Podlaz, Mundloch, Záhorčie, Do Holubov, Veľká pážiť, Jožkov most, Na Lieskovci, Rovienky, Dolné Pecno, Bonová dolina, Pelúchova cesta, Fanadýb, Osúchovci, Cigánsky plac, Kohútov, Jarmila, Na prahách, Pod čerešňami, Slameníkovci, Do Strúh, Viničný bok, Nábelová, Plešina, Trebiaše, Žiare, Jasenov vrch, Budová, Košiare, Rokošová, Vtáčnik, Húšťavy, Nereslavová, Lúky vyše priehona, Lomy, Homolka, Cudenice, Krumploviská, Brezový háj, Žliabok, Lovčická brezinka, Nad Komárovskú, Nad liešnou, Jakubišovo, Borovina

Miesto, Vtáčnik:, 5 z 15

Nad Hájom, Prostredné hony, Nad Rusnákom, Kršiakove lúky, Pri čapáši, Šibeničný vrch, Nad lúkami, Nad stráňou, Chmeliny, Hlaváčová, Kamenný diel, U Michalov, Šarkanov járok, Bielikové prieloky, U Horných Francov, U Škartov, Stádlo, Čierne blato, Zdola šachty, U Liencov, Dolné lúky, U Búrov, U Abrahámov, U Bartošov, UTomášov, Obice, Kojatín, Tonhauserové priekopy, Uhliská, U Palatínov, U Horných Bolvov, Sviniarka, Prašivá, U Šnejderov, U Štrbov, U Dolných Francov, U Bartošpalov, U Tomášov, Šnejderov rígeľ, Kostolná, U Hudcov, Kúšikeje lúky, Pod Žiar, Dúbrava, Hrby, U Zacharov, Rakovec, Lopatina, U Borovičkov, Kopčanka, Uhlisko, Láne, Pri Hrone, Dolné lúky, Sršňovka, Za háj, Pod háj, Jastrabie, Nad lúky, Tále

Miesto, Vtáčnik:, 6 z 15

Brezové, Diely, Mackov vrch, Horná Kostolná, Farské lúky, U Nemčok Michala, Prieloh, Pod hrabovou studnicou, Za záhrady, Kováčka, Široký prieloh, Vrchovište, Stráň, Pod tále, U Dolných Jakálov, Dúbravy, Vstupy, Lipina, Kúdelovská, Štefanovská, Dolné lúky, Jamrišová, Rovné, Vŕšok, Košariská, Kašeje lúčka, Bán, Pod Hajdukovú, Krčmárovská, Stredná hora, Mišov kút, Šípková, Pod Studňu, Krstdiel, Vrchné Kopanice, Smelý vrch, Kopanica, Na Široké, Dolina, Breziny, Pod Pajerom, U Lešniakov, Kostolné, Majer, Macková dolina, Za Šajbou, Súdenica, Horní Štefankovci, Kosťov vrch, Pod homôlkou, Varta, Madlov kopec, Brište, Želiarske, Babin Bán, Prídel, Horné Rovné, Suchá skala, Na Vtáčnik, Veľká zem

Miesto, Vtáčnik:, 7 z 15

Na jamu, Biely vrch, Dolná zem, Dúbravka, Vŕšky, Pod Veľkou zemou, Diely, Pod stráňou, Jedľový vrch, Úboč, U Prostredných, Pod Kalváriou, Žiakovská dolinka, Farská hora, Brod, Do Jelšiny, Húšťavka, Uramovsko, Zbojno, Brezina, Blaheje lúky, Bubliková, Horné lúky, Čierny vrch, Vtáčnik, U Podskalkov, Javorie, Skalka, Klinčeky, Ihanová, Breziny, Hrabiny, Javorina, Za Rajtokom, Javorová, Dĺžavina, Hajduková, Koreň, Čierny kopec, Frantové kúty, Peklo, Repiský, Tomova Dolina, Jančokovci, Bačov jarok, Za Strážou, Mádlová, Horný Pajer, Školská hora, Beňov vrch, Lômska dolina, Koreniská, Záhyby, Krčmárka, Žiar, Velke Pole, Mlynarovské, Brezgurová, Hachlová, Za Haťou

Miesto, Vtáčnik:, 8 z 15

Dolná Kopanica, Pod závoz, Štefanovie zeme, Záhrady, Horvátka, Tisovo bralo, Na kršel, Maruškova dolina, Za Ohradou, Mrázová, Za Strážou, Dolný Bexapel, Chremlovka, Zajhof, Bačova cesta, Salaš, Horný Kostolík, Prokova úboč, Čierna lúka, Obkiatňa, Kašpelky, Laz, Suchý stok, Pod Vtáčnikom, Kamenná cesta, Iland, Pod lúčky, Banská dolina, Tomanovská, Pustatina, Stampahíbal, Hlboká dolina, Jalšovka, Čunkova skala, Viničná skala, Borovina, Matuškova, Nad Šmeckom, Lohajovci, Židove cesty, Patov grunt, Súkenička, Cígendl, Rovné, Fabova skala, Štamproch, Kozacia pasienka, Hrošova skala, Čunka, Hachlovka, Pivnica, Stredný kostolík, Kamenný krám, Antalov vrch, Mýtny vrch, Ríz, Trnávka, Dolina, Johanská studnička, Tmavá dolinka

Miesto, Vtáčnik:, 9 z 15

Hyklov vrch, Pod lazom, Sachta, Do Hrbu, Červená skala, Najfang, pod Šibeničným vrchom, Závdavok, Krížne cesty, Jančovky, Šašváryho dub, Cesta na Kostivrch, Jonesové stráne, Nad pitvory, Žobrácka studnička, Hulajka, Čertov vrch, Jedľový kopec, Žiary, Sádok, Frajungy, Trnavá dolinka, Prostredný vrch, Dolné lúky, Pinga, Predný Šarvíz, Prievoz, Bugaňa, Jazerec, Gupňa, Salašiská, Palajova pasienka, Dubový vrch, Žarnovická Huta, Gazdíkovci, Do Gliedených, Borošova hôrka, Svoratiny, Pod Kalváriou, Brinzovská, Rovienka, Háj, Mláky, Šarvíz, Z humnie, Michalíkovci, Lom, Smutný vŕšok, Horný diel, Krabačka, Za dúbravou, Lúky, Pod viničný vrch, Hradská dolina, Dolina, Kremenica, Rajšúch, Prašivá, Vypálenô, Biedzina, Števkov kopec

Miesto, Vtáčnik:, 10 z 15

Nová Baňa, Revištské Podzámčie, Pod Hrbom, Nestachová, Tabehíbalka, Jamy, Flajšbank, Umočil, Horné Žiare, Vtáčnik, Beňov laz, Za mostom, Eliáška, Dolný diel, Uhlisko, Dlhá, Do Michalíkovho vrchu, Vráblikova skala, Pod stráňou, Skotová, Kudlina, Michalíkov vrch, Cingrik, Raková, Do Lepňov, Havrania skala, Pavlov vrch, Blato, Šarvíz, Krivá breza, Kráľová, Pod horou, Horné lúky, Sanaské lúky, Glžiny, Háj, Do Vodnákov, U Martinov, Štepnica, Pod Luhom, Hrabiny, Herkova záhrada, Ležisko, Labská, Kamzík, Zadné Žiare, Nemecké lúky, Pod hradou, Dúbrava, Zadný Šarvíz, Tomanov rígel, Lipiny, Šibeničný vrch, Pod črenkovou, Dúbravy, Prenc, Tajch, Ptáčnik, Rúbanka, Kiar

Miesto, Vtáčnik:, 11 z 15

Červená skala, Panské lúky, Do Rajčanov, Prôsne, Dielne, Sklaná dolina, Koch, Vtáčnikova poľana, Rizne, Svinský vrch, Vlčí kopec, Medze, Horná Podstavná, Špitálska, Dielnice, Lúky, Hrb, Rachovská lúčka, Prepadliská, Rúbanisko, Strmá dolina, Stredná Podstavná, Na peknej výhliadke, Rizňa, Podskalie, Konopniská, Okrúhla, Čierna dolina, Husárske, Barancova chata, Hrubý les, Lúčky, Na chotári, Mocná skala, Háje, Dolné Žiare, Zbojnické peklo, Hrabiny, Dolina, Uhlisko, Hrubá jedľa, Doliny krajné, Kružliakov salaš, Hora, Uhlisko, Banicko, Huta, Uhliská, Okrúhle, Zváľaný most, Močárky, Šechvaldský priechod, Pálenice, Rozbitá, Tri studničky, Skalný kopec, Krajčovice, Húšťava, Východná, Dolné Borinky

Miesto, Vtáčnik:, 12 z 15

Pod lipou, Skalný vrch, Vítkov, Pod Bielou skalou, Bodková lúka, Pri solisku, Smreina, Cvizkov vrch, Pod Lienčovom, Prochotský hrebeň, Rakytiny, Ovocný sad, Dolná Podstavná, Čertiaže, Žleby, Mäsiarove zeme, Kľak, Pod Holovim, Mlynský vrch, Smutný, Majerníčka, Javorina, Predné, stredné a zadné pole, Pri krmelcoch, Šiarnale, Do rakytín, Vrch Praviny, Veľké kalisko, Rujisko, Kršla, Šechvalský most, Tri dvierka, Vlčie kúty, Sekaniny, Garajovo, Pod Homôlkou, Panská hora, Stará Južná, Zrúcané, Stará Severná, Čičíkovci, Podhrby, Hôrky, Lazy a Šušková, Na Hucovom, Majer, Rechtorovo, Barina, Staré vrty, Podstavný grúň, Pod horou, Chotárne jamy, Hrubý les, Vrch Banské, Rokovice, Horné Pecno, Odtoky, Ďurčoje lúka, Za vŕškom, Lány

Miesto, Vtáčnik:, 13 z 15

Rudné bane, Španí Brod, Pod Sokolom, Rusková, Varta, Horné Báne, Debnárová hora, Dolné lúky, Kremeň, Vysoká, Pod Brezinou, Kopanica, Novina, Mláky, Debnárova hora, Kopaničky, Dlhá zem, Jochy, Pod Vtáčnikom, Bobište, Breziny, Močiar, Hôrka Siakov, Markov laz, Prídel, Hronské lúky, Šlamiarky, Medzi jarkami, Trnková láka, Horný Župkov, Bukovina, Poľana, Piesok, Do Ila, Uhrisk, Trebenice, Mláky, Pálč, Turatina, Vtáčnik, Záhrady, Gaškovci, Kiare, Medzi cestami, Pod háj, Varta, Mraznica, Lazy, Dolina Nebojsa, Trnávske lúku, kameňolom, Frtálov vrch, Lacková a Maďarová, Breziny, Pod hajno, Vrch pri tôni, Dolinka, Magurka, Ždánske lúky, Horné lúky

Miesto, Vtáčnik:, 14 z 15

Ložiny, Richnava, Vŕšok, Dolné lúky, Jamina, Chmeľovská, Lúčky, Lány, Dlhá zeme, Uhrisko, Pod Žiarom, Tehlište, Škadná skala, Pod Poľanou, Na brale, Brídove štále, Niže strážneho domku, Depo, Brezina, Štále na Dieloch, Skalky, Bratašov, Rovensko, Pumpelka, Za železnicou, Zadná, Na jamôčky, Horný Vranov, Stará Seč, Súdenice, Kriviny, Za lavicami, Kopanica, Do Sokola, Hanáková, Rakytie, Kolience, Barinka, Tomove štále, Lubianka, Háková, Hanáková dolina, Šichnička, Kanie studne, Vlčí dub, Krahulčie, Prívaliny, Zadné Pliešky, Struhárne, Pálenica, Kališný vrch, Malý Buchlov, Tantoška, Jagrová lúka, Martinovo, Chrast, Megová, Čierňava, Riečky, Adamka

Miesto, Vtáčnik:, 15 z 15

Nad Plieškami, Bračov, Maliník, Pliešky, Za včelínom, Predné Pliešky, Boháčka, Solisko, Melková, Kalište, Na horu, Koncový vrch

Podobné, Vtáčnik:

1113x turistika, 852x miesto, 91x orientačný bod, 44x turistické informácie, 28x poľovnícky posed, 22x strom, 21x chranený strom, 15x ohnisko, 15x miesto na piknik, 10x prístrešok, altánok, 7x orientačná mapa, 3x atrakcia, 3x komín, 1x studňa, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://vtacnik.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.