Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Vtáčnik » turistika » miesto

Miesto, Vtáčnik

Miesto v Vtáčnik

V Vtáčnik sa nachádza 852 kusov miesto.

Miesto, Vtáčnik:, 1 z 15

Poliačikovci, Do Vrškov, Fotkovci, Zemov Jarok, Prokovci, Cígendlovci, Horná zem, Na Zemach, Horní Šimunovci, Gruntovci, Báňovci, Feriancov rígeľ, Hollého dolina, Na pažiti, Jožkovci, Šmídelovci, Najpalovci, Richtárov vrch, Kašná hôrka, Kajlovka, Šimunova dolina, Báne, Holý vrch, Horní Šmídelovci, Haštalovci, Ležisko, Rígeľ, Pelúchovci, Kozákovci, Pelúchovci, Ďurovci, Nemcovci, Dubcovci, Dubcova lavica, Kútovská cesta, Obkiatňovci, Hefkovci, Pažiť, Trnkovci, Hrabiny, Bartošovci, Prochotsky Jarok, Števkovci, Sečiansky, Hrbatá lúka, Kapustniská, Laurincovci, Lietajovci, Žňavovci, Kútovci, Hyklovci, Pílenovci, Osúchove dvory, Borovinci, Kráľova dolina, Do Pavkov, Zvoničkovci, Ferovci, Ílend, Dubník

Miesto, Vtáčnik:, 2 z 15

Zajačia dolina, Tomášikovci, Hrošovci, Franíkovci, Hrošova úboč, Dolní Šimunovci, Cúdenica, Koliba, Brigantovci, Medveďovci, Stachov jarok, Malinárovci, Peklušovci, Hricovci, Hanesovci, Hefkovci, Do Šmídelov, Vršanovci, Hrabcovci, Palajovci, Kočnerovci, Škriablikovci, Viničná cesta, Vršanova pažiť, Močidlá, Cabajovci, Gliedenô, Valahanusovci, Huťanov kopec, Štefankova cesta, Bačovci, Prieloh, Kemena Zahradka, Huťanovci, Ďurčekovci, Bochmanovci, Horná Trnávka, Hrbatý most, Za Potokom, Pod Hradzkou, Orava, Tajchárovci, Abelovci, Kňazove lúky, Martinovci, Tomanovci, Čierny lúh, Birkášovci, Hrabcova dolina, Hudcovci, Dolný Záhrb, Promenády, Horní Barinci, Mogoňovci, Althandel, Štievelovci, Lenorovci, Cengárovci, Dolní Barinci, Halma

Miesto, Vtáčnik:, 3 z 15

Pílova chrásť, Macovci, Derelka, Kohútovo, Hámor, Lenorova lúka, Hrnčiarovci, Lábajovci, Kolčovnica, Hrádza, Bexáplovci, Vráblikovci, Halmička, Hajles, Rudica, Podhorskí, Vršky, Bohmova cesta, Šuflek, Zvonička, Do Uhliarov, Havranovci, Farská lúka, Gápel, Katrenov vršok, Do Gambatých, U Štefankov, Šajba, Majsniarov vrch, Na Bány, Kikirík, U Pukov, Eržiakov Bán, Lipy, Pod Šajbou, Oslanovci, Dolné dieliky, Dolný Pajer, U Kurimov, U Cvangov, Maras dolina, Fusatovci, Kosťovci, Uramovská, Úhrady, Štefulovo, U Buriánkov, Šmecko, Do Cvangov, U Matiášov, Škriniar, Bolvová dolina, Prekopovci, Pod jasenov vŕšok, Majsniar, Gréger, Dérer, Zbojnícke studničky, Angelt, Prokajovci

Miesto, Vtáčnik:, 4 z 15

U Foltánov, Záhumnie, U Hricov, Opeka, U Štútikov, U Šarkanov, U Horných Jakálov, U Píšov, U Nemčokov, U Hózov, Valentín, U Belanov, Hornozemská cesta, háj.Podlaz, Mundloch, Veľká pážiť, Luptákovský lán, Záhorčie, Podsiakov, Do Holubov, Jožkov most, Dolné Pecno, Na Lieskovci, Rovienky, Pelúchova cesta, Bonová dolina, Fanadýb, Osúchovci, Cigánsky plac, Kohútov, Jarmila, Na prahách, Pod čerešňami, Do Strúh, Slameníkovci, Viničný bok, Húšťavy, Trebiaše, Nereslavová, Plešina, Budová, Rokošová, Vtáčnik, Jasenov vrch, Nábelová, Košiare, Žiare, Lomy, Cudenice, Homolka, Lúky vyše priehona, Žliabok, Brezový háj, Lovčická brezinka, Krumploviská, Nad Komárovskú, Prostredné hony, Nad lúkami, Borovina, Nad stráňou

Miesto, Vtáčnik:, 5 z 15

Nad Rusnákom, Jakubišovo, Nad liešnou, Kršiakove lúky, Šibeničný vrch, Pri čapáši, Nad Hájom, Hlaváčová, Chmeliny, Kamenný diel, Zdola šachty, Tonhauserové priekopy, Kojatín, Šarkanov járok, U Palatínov, U Šnejderov, Obice, Bielikové prieloky, U Škartov, U Abrahámov, U Liencov, U Michalov, U Búrov, Čierne blato, Stádlo, U Horných Francov, U Horných Bolvov, U Bartošpalov, U Bartošov, Sviniarka, Okrut, U Dolných Francov, U Tomášov, Prašivá, UTomášov, Šnejderov rígeľ, Kostolná, U Štrbov, Uhliská, Dolné lúky, Stráň, Nad lúky, Široký prieloh, Dolné lúky, Pod Žiar, Diely, Láne, Jamrišová, U Nemčok Michala, U Dolných Jakálov, Jastrabie, Horná Kostolná, Brezové, Vstupy, Za záhrady, Kováčka, Za háj, Pri Hrone, Sršňovka, Kopčanka

Miesto, Vtáčnik:, 6 z 15

Dúbravy, Štefanovská, Lopatina, U Zacharov, Vrchovište, U Borovičkov, Pod tále, Dúbrava, Hrby, Pod háj, Prieloh, Kúdelovská, Rakovec, Farské lúky, Lipina, Mackov vrch, Tále, U Hudcov, Uhlisko, Pod hrabovou studnicou, Dolné lúky, Kúšikeje lúky, Mišov kút, Rovné, Pod Kalváriou, Prídel, Úboč, Diely, Dolná zem, Jedľový vrch, Breziny, Želiarske, Smelý vrch, U Lešniakov, Kašeje lúčka, Farská hora, Za Šajbou, Suchá skala, Kostolné, Brod, Macková dolina, Do Jelšiny, Biely vrch, Kopanica, Babin Bán, Bubliková, Súdenica, Stredná hora, Pod Studňu, Na Široké, Hrabiny, Vtáčnik, Čierny vrch, Majer, Brište, Horné Rovné, Vŕšok, Na jamu, U Podskalkov, Klinčeky

Miesto, Vtáčnik:, 7 z 15

Pod Veľkou zemou, Madlov kopec, Javorie, Šípková, Veľká zem, Vŕšky, Varta, Blaheje lúky, Horní Štefankovci, Dolina, Krstdiel, Ihanová, Kosťov vrch, Dúbravka, Pod Hajdukovú, U Prostredných, Pod stráňou, Pod homôlkou, Pod Pajerom, Žiakovská dolinka, Skalka, Horné lúky, Breziny, Zbojno, Bán, Uramovsko, Krčmárovská, Húšťavka, Košariská, Na Vtáčnik, Brezina, Vrchné Kopanice, Za Strážou, Bačov jarok, Peklo, Krčmárka, Javorová, Mádlová, Repiský, Žiar, Záhyby, Hachlová, Tomova Dolina, Pod závoz, Beňov vrch, Dĺžavina, Lômska dolina, Velke Pole, Jančokovci, Čierny kopec, Brezgurová, Školská hora, Tisovo bralo, Dolná Kopanica, Koreň, Koreniská, Hajduková, Horný Pajer, Na kršel, Štefanovie zeme

Miesto, Vtáčnik:, 8 z 15

Javorina, Frantové kúty, Horvátka, Za Ohradou, Mrázová, Za Rajtokom, Mlynarovské, Maruškova dolina, Záhrady, Za Haťou, Hachlovka, Cesta na Kostivrch, Chremlovka, Dolný Bexapel, Súkenička, Židove cesty, Čunkova skala, Gupňa, Sádok, pod Šibeničným vrchom, Krížne cesty, Iland, Ríz, Frajungy, Pinga, Do Hrbu, Bugaňa, Najfang, Hlboká dolina, Patov grunt, Čierna lúka, Štamproch, Jalšovka, Závdavok, Borovina, Dolina, Pivnica, Salašiská, Pod Vtáčnikom, Cígendl, Pod lúčky, Jedľový kopec, Za Strážou, Fabova skala, Mýtny vrch, Pustatina, Stampahíbal, Nad Šmeckom, Pod lazom, Suchý stok, Trnavá dolinka, Stredný kostolík, Žobrácka studnička, Hulajka, Laz, Predný Šarvíz, Antalov vrch, Prostredný vrch, Matuškova, Jazerec

Miesto, Vtáčnik:, 9 z 15

Kašpelky, Čunka, Hrošova skala, Jonesové stráne, Čertov vrch, Červená skala, Kozacia pasienka, Salaš, Tmavá dolinka, Rovné, Trnávka, Obkiatňa, Banská dolina, Šašváryho dub, Dolné lúky, Horný Kostolík, Tomanovská, Hyklov vrch, Lohajovci, Prokova úboč, Sachta, Žiary, Nad pitvory, Zajhof, Prievoz, Kamenný krám, Jančovky, Bačova cesta, Johanská studnička, Palajova pasienka, Kamenná cesta, Viničná skala, Vypálenô, Pod stráňou, Rovienka, Rajšúch, Tabehíbalka, Raková, Hradská dolina, Do Rajčanov, Dubový vrch, Dolina, Do Lepňov, Kudlina, Cingrik, Krivá breza, Ptáčnik, Háj, Štepnica, Jamy, U Martinov, Červená skala, Blato, Mláky, Šarvíz, Flajšbank, Havrania skala, Do Gliedených, Nová Baňa, Sanaské lúky, Tomanov rígel

Miesto, Vtáčnik:, 10 z 15

Uhlisko, Eliáška, Pod črenkovou, Prôsne, Pod Luhom, Kremenica, Gazdíkovci, Panské lúky, Vráblikova skala, Nestachová, Brinzovská, Nemecké lúky, Prašivá, Števkov kopec, Pod viničný vrch, Herkova záhrada, Michalíkov vrch, Za dúbravou, Horný diel, Pod hradou, Kamzík, Do Vodnákov, Hrabiny, Prenc, Pod Kalváriou, Biedzina, Dúbrava, Umočil, Svoratiny, Žarnovická Huta, Háj, Pavlov vrch, Revištské Podzámčie, Pod horou, Lom, Zadný Šarvíz, Tajch, Dolný diel, Lipiny, Ležisko, Horné Žiare, Lúky, Kráľová, Pod Hrbom, Michalíkovci, Skotová, Zadné Žiare, Smutný vŕšok, Vtáčnik, Z humnie, Labská, Za mostom, Dúbravy, Do Michalíkovho vrchu, Horné lúky, Krabačka, Beňov laz, Rúbanka, Dlhá, Borošova hôrka

Miesto, Vtáčnik:, 11 z 15

Glžiny, Šibeničný vrch, Kiar, Šarvíz, Špitálska, Rizne, Hrubá jedľa, Lúčky, Šiarnale, Pri krmelcoch, Pod lipou, Rozbitá, Prepadliská, Smreina, Uhlisko, Dolná Podstavná, Cvizkov vrch, Dolné Borinky, Hrabiny, Kružliakov salaš, Barancova chata, Šechvaldský priechod, Hrb, Zbojnické peklo, Predné, stredné a zadné pole, Stredná Podstavná, Huta, Žleby, Rúbanisko, Uhlisko, Krajčovice, Vtáčnikova poľana, Pod Holovim, Prochotský hrebeň, Husárske, Vrch Praviny, Mlynský vrch, Ovocný sad, Vítkov, Šechvalský most, Majerníčka, Pálenice, Dolné Žiare, Húšťava, Pod Bielou skalou, Pod Lienčovom, Dielnice, Rakytiny, Dolina, Vlčí kopec, Banicko, Hora, Skalný vrch, Čierna dolina, Čertiaže, Konopniská, Na peknej výhliadke, Mocná skala, Uhliská, Skalný kopec

Miesto, Vtáčnik:, 12 z 15

Lúky, Okrúhla, Horná Podstavná, Dielne, Mäsiarove zeme, Javorina, Medze, Veľké kalisko, Svinský vrch, Hrubý les, Tri studničky, Do rakytín, Doliny krajné, Močárky, Rizňa, Rujisko, Podskalie, Sklaná dolina, Zváľaný most, Okrúhle, Kršla, Koch, Na chotári, Východná, Strmá dolina, Háje, Kľak, Smutný, Pri solisku, Rachovská lúčka, Bodková lúka, Vlčie kúty, Barina, Panská hora, Garajovo, Lazy a Šušková, Pod horou, Staré vrty, Podhrby, Majer, Čičíkovci, Hôrky, Tri dvierka, Hrubý les, Zrúcané, Stará Severná, Chotárne jamy, Stará Južná, Sekaniny, Na Hucovom, Pod Homôlkou, Podstavný grúň, Rechtorovo, Pod Brezinou, Šlamiarky, Gaškovci, Kopanica, Vysoká, Trnková láka, Horné Pecno

Miesto, Vtáčnik:, 13 z 15

Trebenice, Uhrisk, Horný Župkov, Močiar, Lazy, Rudné bane, Prídel, Jochy, Za vŕškom, Rusková, Vtáčnik, Novina, Odtoky, Dolné lúky, Bobište, Varta, Ďurčoje lúka, Pod Sokolom, Medzi cestami, Markov laz, Debnárova hora, Vrch Banské, Mláky, Pod Vtáčnikom, Rokovice, Pálč, Mraznica, Frtálov vrch, Piesok, Breziny, Kiare, Do Ila, Horné Báne, Poľana, Mláky, Lacková a Maďarová, Lány, Varta, Debnárová hora, Turatina, Španí Brod, Záhrady, Pod háj, Dlhá zem, Medzi jarkami, Hronské lúky, Bukovina, Hôrka Siakov, Kopaničky, kameňolom, Trnávske lúku, Dolina Nebojsa, Kremeň, Dolinka, Vrch pri tôni, Vŕšok, Do Sokola, Rovensko, Ložiny, Zadná

Miesto, Vtáčnik:, 14 z 15

Lúčky, Magurka, Hanáková dolina, Niže strážneho domku, Tomove štále, Jamina, Breziny, Dolné lúky, Stará Seč, Lubianka, Bratašov, Ždánske lúky, Horný Vranov, Lány, Brídove štále, Skalky, Škadná skala, Barinka, Hanáková, Štále na Dieloch, Súdenice, Kopanica, Pod hajno, Depo, Chmeľovská, Brezina, Na jamôčky, Tehlište, Na brale, Pod Poľanou, Za lavicami, Dlhá zeme, Richnava, Uhrisko, Rakytie, Pod Žiarom, Horné lúky, Kriviny, Háková, Pumpelka, Za železnicou, Kolience, Jagrová lúka, Prívaliny, Chrast, Krahulčie, Struhárne, Čierňava, Za včelínom, Pliešky, Vlčí dub, Šichnička, Pálenica, Kanie studne, Kališný vrch, Megová, Martinovo, Adamka, Bračov, Tantoška

Miesto, Vtáčnik:, 15 z 15

Malý Buchlov, Riečky, Maliník, Nad Plieškami, Zadné Pliešky, Solisko, Na horu, Melková, Boháčka, Kalište, Predné Pliešky, Koncový vrch

Podobné, Vtáčnik:

1092x turistika, 852x miesto, 88x orientačný bod, 34x turistické informácie, 27x poľovnícky posed, 22x strom, 21x chranený strom, 15x ohnisko, 15x miesto na piknik, 9x prístrešok, altánok, 3x orientačná mapa, 3x komín, 1x atrakcia, 1x studňa, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://vtacnik.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.