Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Vtáčnik » turistika » miesto

Miesto, Vtáčnik

Miesto v Vtáčnik

V Vtáčnik sa nachádza 851 kusov miesto.

Miesto, Vtáčnik:, 1 z 15

Poliačikovci, Do Vrškov, Prokovci, Na Zemach, Zemov Jarok, Fotkovci, Horná zem, Cígendlovci, Najpalovci, Horní Šmídelovci, Kajlovka, Horní Šimunovci, Báňovci, Na pažiti, Gruntovci, Hollého dolina, Kašná hôrka, Šimunova dolina, Feriancov rígeľ, Báne, Haštalovci, Holý vrch, Šmídelovci, Richtárov vrch, Jožkovci, Pelúchovci, Pelúchovci, Dubcova lavica, Rígeľ, Nemcovci, Ďurovci, Ležisko, Dubcovci, Kozákovci, Prochotsky Jarok, Lietajovci, Kútovská cesta, Hrabiny, Števkovci, Pažiť, Sečiansky, Kútovci, Laurincovci, Kapustniská, Trnkovci, Hefkovci, Žňavovci, Bartošovci, Hrbatá lúka, Obkiatňovci, Kráľova dolina, Hrošovci, Do Pavkov, Zvoničkovci, Zajačia dolina, Ferovci, Pílenovci, Dubník, Hyklovci, Tomášikovci

Miesto, Vtáčnik:, 2 z 15

Borovinci, Ílend, Osúchove dvory, Medveďovci, Malinárovci, Hrošova úboč, Dolní Šimunovci, Peklušovci, Franíkovci, Stachov jarok, Brigantovci, Koliba, Cúdenica, Palajovci, Hanesovci, Hefkovci, Vršanovci, Do Šmídelov, Hrabcovci, Hricovci, Kočnerovci, Vršanova pažiť, Škriablikovci, Viničná cesta, Okrut, Gliedenô, Huťanov kopec, Močidlá, Štefankova cesta, Cabajovci, Valahanusovci, Bačovci, Bochmanovci, Huťanovci, Prieloh, Ďurčekovci, Kemena Zahradka, Horná Trnávka, Hrbatý most, Pod Hradzkou, Za Potokom, Abelovci, Orava, Tajchárovci, Martinovci, Kňazove lúky, Birkášovci, Tomanovci, Čierny lúh, Promenády, Mogoňovci, Horní Barinci, Dolný Záhrb, Hrabcova dolina, Hudcovci, Macovci, Hámor, Lenorova lúka, Štievelovci, Derelka

Miesto, Vtáčnik:, 3 z 15

Halma, Cengárovci, Kohútovo, Lenorovci, Pílova chrásť, Althandel, Dolní Barinci, Kolčovnica, Hrnčiarovci, Lábajovci, Hrádza, Hajles, Bexáplovci, Vráblikovci, Halmička, Rudica, Podhorskí, Vršky, Bohmova cesta, Do Uhliarov, Šuflek, Zvonička, Havranovci, Farská lúka, Gápel, U Pukov, Eržiakov Bán, U Štefankov, Oslanovci, Na Bány, U Kurimov, Šajba, Lipy, Majsniarov vrch, Dolné dieliky, Do Gambatých, Katrenov vršok, Pod Šajbou, Dolný Pajer, Kikirík, U Cvangov, Uramovská, Maras dolina, Úhrady, Fusatovci, Štefulovo, Kosťovci, U Buriánkov, Bolvová dolina, Šmecko, Prekopovci, Do Cvangov, Majsniar, U Matiášov, Pod jasenov vŕšok, Škriniar, Angelt, Dérer, Prokajovci, Gréger

Miesto, Vtáčnik:, 4 z 15

Zbojnícke studničky, U Hricov, U Foltánov, Záhumnie, U Píšov, Opeka, U Nemčokov, U Šarkanov, U Horných Jakálov, U Štútikov, Valentín, U Hózov, U Belanov, Hornozemská cesta, Do Holubov, Veľká pážiť, Mundloch, Podsiakov, Záhorčie, Luptákovský lán, háj.Podlaz, Na Lieskovci, Rovienky, Dolné Pecno, Jožkov most, Pelúchova cesta, Bonová dolina, Fanadýb, Osúchovci, Cigánsky plac, Kohútov, Jarmila, Na prahách, Pod čerešňami, Slameníkovci, Do Strúh, Viničný bok, Vtáčnik, Nereslavová, Rokošová, Plešina, Húšťavy, Košiare, Trebiaše, Žiare, Nábelová, Jasenov vrch, Budová, Lomy, Cudenice, Lúky vyše priehona, Homolka, Lovčická brezinka, Nad Komárovskú, Brezový háj, Žliabok, Krumploviská, Šibeničný vrch, Nad Hájom, Nad lúkami

Miesto, Vtáčnik:, 5 z 15

Borovina, Kršiakove lúky, Pri čapáši, Jakubišovo, Nad Rusnákom, Nad liešnou, Nad stráňou, Prostredné hony, Chmeliny, Hlaváčová, Kamenný diel, U Škartov, U Štrbov, U Abrahámov, Bielikové prieloky, Kostolná, Uhliská, Sviniarka, U Palatínov, U Šnejderov, U Michalov, Stádlo, U Búrov, U Dolných Francov, Šnejderov rígeľ, Tonhauserové priekopy, Dolné lúky, U Horných Francov, Zdola šachty, U Bartošov, UTomášov, U Liencov, Šarkanov járok, Kojatín, U Horných Bolvov, Čierne blato, U Bartošpalov, U Tomášov, Obice, Prašivá, Pod hrabovou studnicou, Štefanovská, Pod háj, Pod Žiar, Kováčka, Stráň, Jastrabie, Brezové, Za záhrady, Horná Kostolná, Dolné lúky, Lopatina, Kúdelovská, U Borovičkov, Sršňovka, Široký prieloh, Dolné lúky, U Nemčok Michala, U Zacharov, Vrchovište

Miesto, Vtáčnik:, 6 z 15

Jamrišová, Lipina, Láne, Kopčanka, Diely, Dúbravy, Pod tále, U Dolných Jakálov, Farské lúky, Mackov vrch, Nad lúky, Rakovec, Prieloh, Pri Hrone, Kúšikeje lúky, Tále, U Hudcov, Uhlisko, Hrby, Dúbrava, Vstupy, Za háj, U Podskalkov, Vŕšok, Ihanová, Krčmárovská, Pod Veľkou zemou, Dúbravka, U Prostredných, Babin Bán, Šípková, Kosťov vrch, Diely, Uramovsko, Breziny, Vtáčnik, Skalka, Varta, Horní Štefankovci, Mišov kút, Biely vrch, Dolina, Kašeje lúčka, Na Vtáčnik, Horné lúky, Brod, Kopanica, Blaheje lúky, Vŕšky, Madlov kopec, Na jamu, Do Jelšiny, Macková dolina, Úboč, Húšťavka, Prídel, Breziny, Vrchné Kopanice, Suchá skala, Krstdiel

Miesto, Vtáčnik:, 7 z 15

Brište, Súdenica, Smelý vrch, U Lešniakov, Dolná zem, Brezina, Čierny vrch, Zbojno, Rovné, Žiakovská dolinka, Pod homôlkou, Košariská, Veľká zem, Kostolné, Na Široké, Pod Hajdukovú, Javorie, Hrabiny, Stredná hora, Horné Rovné, Majer, Jedľový vrch, Bubliková, Farská hora, Pod Kalváriou, Pod stráňou, Pod Pajerom, Želiarske, Za Šajbou, Bán, Pod Studňu, Klinčeky, Za Rajtokom, Dolná Kopanica, Bačov jarok, Mrázová, Školská hora, Za Haťou, Mlynarovské, Žiar, Čierny kopec, Koreniská, Pod závoz, Hachlová, Lômska dolina, Javorina, Brezgurová, Horvátka, Jančokovci, Repiský, Záhrady, Peklo, Velke Pole, Štefanovie zeme, Na kršel, Za Strážou, Krčmárka, Maruškova dolina, Záhyby, Za Ohradou

Miesto, Vtáčnik:, 8 z 15

Tomova Dolina, Javorová, Dĺžavina, Koreň, Horný Pajer, Hajduková, Beňov vrch, Tisovo bralo, Mádlová, Frantové kúty, Predný Šarvíz, Pod Vtáčnikom, Palajova pasienka, Kamenná cesta, Hachlovka, Čertov vrch, Kamenný krám, Prokova úboč, Tmavá dolinka, Čierna lúka, Bačova cesta, Johanská studnička, Jedľový kopec, Pod lazom, Židove cesty, Jančovky, Nad pitvory, Lohajovci, Žobrácka studnička, Bugaňa, Sachta, Frajungy, Iland, Jonesové stráne, Žiary, Salaš, pod Šibeničným vrchom, Červená skala, Do Hrbu, Jalšovka, Dolný Bexapel, Ríz, Jazerec, Viničná skala, Najfang, Mýtny vrch, Trnávka, Tomanovská, Čunkova skala, Pod lúčky, Za Strážou, Gupňa, Kozacia pasienka, Banská dolina, Obkiatňa, Stredný kostolík, Pivnica, Pustatina, Pinga, Prostredný vrch

Miesto, Vtáčnik:, 9 z 15

Trnavá dolinka, Cígendl, Hyklov vrch, Laz, Hrošova skala, Krížne cesty, Chremlovka, Kašpelky, Sádok, Salašiská, Stampahíbal, Antalov vrch, Dolné lúky, Borovina, Čunka, Súkenička, Prievoz, Patov grunt, Šašváryho dub, Hulajka, Matuškova, Suchý stok, Zajhof, Dolina, Závdavok, Nad Šmeckom, Rovné, Cesta na Kostivrch, Fabova skala, Štamproch, Hlboká dolina, Z humnie, Števkov kopec, Dúbravy, Pod Luhom, Za mostom, Dolný diel, Horný diel, Revištské Podzámčie, Pod črenkovou, Dlhá, Vypálenô, Pod hradou, Do Vodnákov, Lúky, Uhlisko, Pod horou, Labská, Dolina, Beňov laz, Ptáčnik, Horné Žiare, Nemecké lúky, Pod viničný vrch, Kiar, Šarvíz, Kráľová, Šibeničný vrch, Glžiny, Pavlov vrch

Miesto, Vtáčnik:, 10 z 15

Skotová, Pod Kalváriou, Do Michalíkovho vrchu, Rovienka, Umočil, Zadné Žiare, Gazdíkovci, Hradská dolina, Tomanov rígel, Rúbanka, Háj, Brinzovská, Nestachová, Prenc, Pod Hrbom, Jamy, Blato, Tabehíbalka, Krivá breza, Raková, Michalíkov vrch, Ležisko, Herkova záhrada, Mláky, Šarvíz, Tajch, Dúbrava, Horné lúky, Prašivá, Hrabiny, Eliáška, Sanaské lúky, Zadný Šarvíz, Lipiny, U Martinov, Pod stráňou, Lom, Vráblikova skala, Havrania skala, Vtáčnik, Kamzík, Panské lúky, Krabačka, Prôsne, Cingrik, Michalíkovci, Biedzina, Flajšbank, Dubový vrch, Červená skala, Za dúbravou, Borošova hôrka, Svoratiny, Štepnica, Žarnovická Huta, Nová Baňa, Háj, Kudlina, Rajšúch, Do Rajčanov, Kremenica

Miesto, Vtáčnik:, 11 z 15

Smutný vŕšok, Do Gliedených, Do Lepňov, Vlčí kopec, Barancova chata, Hrubý les, Šechvalský most, Lúčky, Smutný, Veľké kalisko, Vítkov, Javorina, Na chotári, Dolné Borinky, Žleby, Mocná skala, Strmá dolina, Dolné Žiare, Šiarnale, Zbojnické peklo, Mäsiarove zeme, Pri solisku, Doliny krajné, Pod Holovim, Uhlisko, Šechvaldský priechod, Okrúhla, Na peknej výhliadke, Rachovská lúčka, Špitálska, Mlynský vrch, Skalný kopec, Čierna dolina, Medze, Okrúhle, Východná, Sklaná dolina, Kršla, Koch, Hrubá jedľa, Dielne, Kľak, Uhlisko, Krajčovice, Banicko, Hrabiny, Pod lipou, Husárske, Rakytiny, Húšťava, Rujisko, Uhliská, Pálenice, Lúky, Rizne, Bodková lúka, Prepadliská, Predné, stredné a zadné pole, Cvizkov vrch, Ovocný sad

Miesto, Vtáčnik:, 12 z 15

Horná Podstavná, Kružliakov salaš, Zváľaný most, Háje, Vtáčnikova poľana, Majerníčka, Svinský vrch, Rozbitá, Rizňa, Hrb, Stredná Podstavná, Hora, Čertiaže, Tri studničky, Dolina, Do rakytín, Pod Bielou skalou, Podskalie, Smreina, Vrch Praviny, Pod Lienčovom, Dolná Podstavná, Huta, Konopniská, Prochotský hrebeň, Dielnice, Močárky, Skalný vrch, Pri krmelcoch, Rúbanisko, Tri dvierka, Sekaniny, Hôrky, Stará Južná, Hrubý les, Podhrby, Čičíkovci, Panská hora, Rechtorovo, Chotárne jamy, Pod Homôlkou, Garajovo, Zrúcané, Staré vrty, Vlčie kúty, Lazy a Šušková, Stará Severná, Pod horou, Barina, Majer, Na Hucovom, Podstavný grúň, Trebenice, Pod háj, Kopanica, Kiare, Šlamiarky, Trnávske lúku, Kremeň, Dolina Nebojsa

Miesto, Vtáčnik:, 13 z 15

Vysoká, Rokovice, Jochy, Pod Vtáčnikom, Lány, Pod Brezinou, Kopaničky, Lazy, Prídel, Vrch Banské, Mraznica, Za vŕškom, Ďurčoje lúka, Lacková a Maďarová, Španí Brod, Pálč, Odtoky, Mláky, Horné Báne, Debnárova hora, Trnková láka, Hronské lúky, Dlhá zem, Piesok, Rudné bane, Turatina, Vtáčnik, Frtálov vrch, Medzi jarkami, Mláky, Horný Župkov, Rusková, Do Ila, Breziny, Medzi cestami, Varta, Markov laz, Hôrka Siakov, Gaškovci, Horné Pecno, Pod Sokolom, Bukovina, Dolné lúky, Poľana, Debnárová hora, Novina, Varta, Močiar, Bobište, kameňolom, Záhrady, Uhrisk, Tomove štále, Za železnicou, Ložiny, Ždánske lúky, Kopanica, Rovensko, Štále na Dieloch, Brezina

Miesto, Vtáčnik:, 14 z 15

Dolné lúky, Pumpelka, Zadná, Na brale, Tehlište, Rakytie, Kriviny, Lány, Depo, Breziny, Za lavicami, Vrch pri tôni, Uhrisko, Horné lúky, Lúčky, Hanáková dolina, Na jamôčky, Horný Vranov, Richnava, Dolinka, Skalky, Stará Seč, Háková, Vŕšok, Do Sokola, Pod Žiarom, Bratašov, Jamina, Súdenice, Škadná skala, Pod hajno, Pod Poľanou, Barinka, Chmeľovská, Niže strážneho domku, Lubianka, Dlhá zeme, Magurka, Hanáková, Kolience, Brídove štále, Zadné Pliešky, Kališný vrch, Riečky, Pliešky, Krahulčie, Jagrová lúka, Martinovo, Adamka, Pálenica, Šichnička, Megová, Malý Buchlov, Struhárne, Čierňava, Chrast, Kanie studne, Vlčí dub, Prívaliny, Tantoška

Miesto, Vtáčnik:, 15 z 15

Bračov, Maliník, Nad Plieškami, Za včelínom, Solisko, Melková, Boháčka, Na horu, Predné Pliešky, Kalište, Koncový vrch

Podobné, Vtáčnik:

1112x turistika, 851x miesto, 92x orientačný bod, 43x turistické informácie, 29x poľovnícky posed, 22x strom, 21x chranený strom, 15x ohnisko, 15x miesto na piknik, 10x prístrešok, altánok, 7x orientačná mapa, 3x komín, 2x atrakcia, 1x studňa, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Vtáčnik

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://vtacnik.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.