Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Vtáčnik » turistika » miesto

Miesto, Vtáčnik

Miesto v Vtáčnik

V Vtáčnik sa nachádza 851 kusov miesto.

Miesto, Vtáčnik:, 1 z 15

Poliačikovci, Do Vrškov, Zemov Jarok, Horná zem, Prokovci, Cígendlovci, Fotkovci, Na Zemach, Horní Šimunovci, Na pažiti, Najpalovci, Haštalovci, Báňovci, Šmídelovci, Kajlovka, Holý vrch, Feriancov rígeľ, Hollého dolina, Jožkovci, Báne, Šimunova dolina, Richtárov vrch, Horní Šmídelovci, Gruntovci, Kašná hôrka, Rígeľ, Ležisko, Dubcova lavica, Kozákovci, Dubcovci, Pelúchovci, Nemcovci, Ďurovci, Pelúchovci, Prochotsky Jarok, Števkovci, Kútovská cesta, Laurincovci, Hefkovci, Lietajovci, Kútovci, Bartošovci, Kapustniská, Hrbatá lúka, Pažiť, Sečiansky, Žňavovci, Trnkovci, Hrabiny, Obkiatňovci, Osúchove dvory, Zvoničkovci, Hyklovci, Hrošovci, Borovinci, Zajačia dolina, Pílenovci, Ferovci, Do Pavkov, Tomášikovci

Miesto, Vtáčnik:, 2 z 15

Kráľova dolina, Ílend, Dubník, Koliba, Hrošova úboč, Peklušovci, Franíkovci, Dolní Šimunovci, Medveďovci, Malinárovci, Stachov jarok, Cúdenica, Brigantovci, Vršanovci, Palajovci, Do Šmídelov, Hefkovci, Kočnerovci, Hricovci, Hrabcovci, Hanesovci, Viničná cesta, Škriablikovci, Okrut, Vršanova pažiť, Cabajovci, Štefankova cesta, Huťanov kopec, Valahanusovci, Bačovci, Močidlá, Gliedenô, Kemena Zahradka, Bochmanovci, Prieloh, Ďurčekovci, Huťanovci, Hrbatý most, Pod Hradzkou, Za Potokom, Martinovci, Tajchárovci, Kňazove lúky, Abelovci, Orava, Čierny lúh, Horná Trnávka, Birkášovci, Tomanovci, Horní Barinci, Mogoňovci, Promenády, Dolný Záhrb, Hudcovci, Hrabcova dolina, Althandel, Pílova chrásť, Macovci, Hámor, Štievelovci

Miesto, Vtáčnik:, 3 z 15

Derelka, Lenorovci, Kohútovo, Cengárovci, Halma, Dolní Barinci, Lenorova lúka, Lábajovci, Hrnčiarovci, Kolčovnica, Hajles, Hrádza, Halmička, Bexáplovci, Vráblikovci, Rudica, Podhorskí, Vršky, Šuflek, Do Uhliarov, Zvonička, Bohmova cesta, Havranovci, Gápel, Farská lúka, Na Bány, Lipy, Kikirík, U Pukov, Do Gambatých, U Kurimov, Oslanovci, Eržiakov Bán, Katrenov vršok, U Štefankov, Pod Šajbou, Dolné dieliky, Dolný Pajer, Majsniarov vrch, Šajba, Štefulovo, Fusatovci, Úhrady, Kosťovci, Maras dolina, U Cvangov, Uramovská, Šmecko, Bolvová dolina, U Matiášov, Majsniar, U Buriánkov, Pod jasenov vŕšok, Do Cvangov, Prekopovci, Škriniar, Prokajovci, Gréger, Dérer, Zbojnícke studničky

Miesto, Vtáčnik:, 4 z 15

Angelt, U Hricov, U Foltánov, Opeka, U Šarkanov, U Horných Jakálov, U Nemčokov, Záhumnie, U Štútikov, U Píšov, U Hózov, Valentín, U Belanov, Hornozemská cesta, Luptákovský lán, Do Holubov, Záhorčie, Podsiakov, Mundloch, Veľká pážiť, háj.Podlaz, Jožkov most, Na Lieskovci, Rovienky, Dolné Pecno, Bonová dolina, Pelúchova cesta, Fanadýb, Osúchovci, Cigánsky plac, Kohútov, Jarmila, Na prahách, Pod čerešňami, Slameníkovci, Do Strúh, Viničný bok, Trebiaše, Jasenov vrch, Húšťavy, Nábelová, Nereslavová, Vtáčnik, Žiare, Plešina, Košiare, Budová, Rokošová, Lúky vyše priehona, Lomy, Homolka, Cudenice, Žliabok, Lovčická brezinka, Krumploviská, Brezový háj, Nad Komárovskú, Pri čapáši, Nad stráňou, Nad Hájom

Miesto, Vtáčnik:, 5 z 15

Prostredné hony, Jakubišovo, Nad liešnou, Kršiakove lúky, Borovina, Nad Rusnákom, Nad lúkami, Šibeničný vrch, Hlaváčová, Kamenný diel, Chmeliny, U Bartošov, Uhliská, U Tomášov, UTomášov, U Škartov, Sviniarka, Zdola šachty, Šnejderov rígeľ, Kojatín, U Horných Bolvov, U Abrahámov, U Dolných Francov, Tonhauserové priekopy, Dolné lúky, Kostolná, Bielikové prieloky, Stádlo, Čierne blato, Šarkanov járok, U Búrov, U Michalov, Obice, U Palatínov, U Liencov, U Horných Francov, U Štrbov, U Bartošpalov, U Šnejderov, Prašivá, Mackov vrch, Pod Žiar, Kopčanka, Dúbravy, Štefanovská, Nad lúky, Brezové, Za háj, Uhlisko, Diely, Dolné lúky, Pod hrabovou studnicou, Rakovec, Prieloh, Jamrišová, Kúšikeje lúky, U Dolných Jakálov, U Borovičkov, Pri Hrone, Za záhrady

Miesto, Vtáčnik:, 6 z 15

Široký prieloh, Kúdelovská, Stráň, Láne, Kováčka, Dolné lúky, Lipina, Pod tále, U Hudcov, Vstupy, U Zacharov, Pod háj, Hrby, Farské lúky, Jastrabie, Tále, Sršňovka, Horná Kostolná, Dúbrava, Vrchovište, Lopatina, U Nemčok Michala, Horní Štefankovci, Horné lúky, Suchá skala, Na jamu, Pod Hajdukovú, Bán, Pod homôlkou, U Prostredných, Hrabiny, Horné Rovné, Krstdiel, Krčmárovská, Javorie, Vŕšky, Šípková, Breziny, Diely, Kosťov vrch, Farská hora, Skalka, Biely vrch, U Podskalkov, Brezina, Do Jelšiny, Želiarske, Na Široké, Dúbravka, Varta, Úboč, Pod Veľkou zemou, Prídel, Klinčeky, Kopanica, Pod Studňu, Húšťavka, Blaheje lúky, Stredná hora, Pod Kalváriou

Miesto, Vtáčnik:, 7 z 15

Pod stráňou, Veľká zem, U Lešniakov, Uramovsko, Majer, Dolina, Dolná zem, Súdenica, Vrchné Kopanice, Žiakovská dolinka, Brište, Kostolné, Madlov kopec, Vŕšok, Breziny, Pod Pajerom, Rovné, Ihanová, Košariská, Mišov kút, Babin Bán, Brod, Na Vtáčnik, Kašeje lúčka, Jedľový vrch, Čierny vrch, Bubliková, Macková dolina, Vtáčnik, Za Šajbou, Smelý vrch, Zbojno, Peklo, Za Rajtokom, Javorová, Na kršel, Za Haťou, Pod závoz, Horný Pajer, Mlynarovské, Repiský, Štefanovie zeme, Hajduková, Koreniská, Beňov vrch, Bačov jarok, Hachlová, Horvátka, Za Ohradou, Frantové kúty, Mrázová, Maruškova dolina, Dolná Kopanica, Žiar, Lômska dolina, Dĺžavina, Mádlová, Tomova Dolina, Záhrady, Jančokovci

Miesto, Vtáčnik:, 8 z 15

Brezgurová, Čierny kopec, Javorina, Tisovo bralo, Za Strážou, Koreň, Velke Pole, Záhyby, Krčmárka, Školská hora, Trnavá dolinka, Cesta na Kostivrch, Hrošova skala, Pinga, Dolina, Zajhof, Suchý stok, Matuškova, Kamenná cesta, Frajungy, Predný Šarvíz, Patov grunt, Kozacia pasienka, Štamproch, Za Strážou, Hachlovka, Jonesové stráne, Mýtny vrch, Hlboká dolina, Trnávka, Fabova skala, Palajova pasienka, Nad pitvory, Viničná skala, Prostredný vrch, Tmavá dolinka, Jančovky, Prievoz, Pod lazom, Šašváryho dub, Jalšovka, Bačova cesta, Bugaňa, Hulajka, Súkenička, Antalov vrch, Pod lúčky, Iland, Pustatina, Chremlovka, Kašpelky, Gupňa, Dolný Bexapel, Salaš, Kamenný krám, Pivnica, Lohajovci, Stredný kostolík, Čunkova skala, Žiary

Miesto, Vtáčnik:, 9 z 15

Obkiatňa, Johanská studnička, Sachta, pod Šibeničným vrchom, Sádok, Laz, Salašiská, Čertov vrch, Pod Vtáčnikom, Najfang, Ríz, Prokova úboč, Čunka, Židove cesty, Červená skala, Žobrácka studnička, Borovina, Hyklov vrch, Do Hrbu, Tomanovská, Jazerec, Banská dolina, Čierna lúka, Stampahíbal, Jedľový kopec, Cígendl, Rovné, Dolné lúky, Krížne cesty, Nad Šmeckom, Závdavok, Zadný Šarvíz, Do Gliedených, Dolný diel, Do Michalíkovho vrchu, Žarnovická Huta, Pavlov vrch, Nestachová, Lúky, Háj, Šarvíz, Prašivá, Cingrik, Dlhá, Skotová, Uhlisko, Revištské Podzámčie, Za mostom, Krivá breza, Za dúbravou, Dúbravy, Ptáčnik, Pod viničný vrch, Pod Kalváriou, Rovienka, Dubový vrch, Kiar, Blato, Raková, Biedzina

Miesto, Vtáčnik:, 10 z 15

Rúbanka, Kremenica, Horný diel, Števkov kopec, Do Lepňov, Umočil, Kamzík, Svoratiny, Horné Žiare, Pod horou, Havrania skala, Vráblikova skala, Herkova záhrada, Beňov laz, Michalíkovci, Šibeničný vrch, Zadné Žiare, Mláky, Šarvíz, Dolina, Pod Luhom, Tomanov rígel, Z humnie, Pod stráňou, Do Vodnákov, Vypálenô, Prôsne, Pod črenkovou, Michalíkov vrch, Ležisko, Červená skala, Prenc, Hrabiny, Lipiny, Krabačka, Kráľová, Gazdíkovci, Hradská dolina, Glžiny, Štepnica, Smutný vŕšok, Do Rajčanov, Rajšúch, Háj, Nová Baňa, Borošova hôrka, Tajch, Jamy, Kudlina, Eliáška, Horné lúky, Vtáčnik, Lom, Sanaské lúky, Tabehíbalka, Pod hradou, Flajšbank, Panské lúky, Nemecké lúky, Brinzovská, U Martinov

Miesto, Vtáčnik:, 11 z 15

Pod Hrbom, Dúbrava, Labská, Okrúhla, Uhliská, Uhlisko, Koch, Mlynský vrch, Dolné Žiare, Rakytiny, Rachovská lúčka, Vrch Praviny, Hrabiny, Barancova chata, Kľak, Rizne, Medze, Špitálska, Východná, Vtáčnikova poľana, Na peknej výhliadke, Rozbitá, Cvizkov vrch, Banicko, Horná Podstavná, Prepadliská, Predné, stredné a zadné pole, Močárky, Mocná skala, Pri krmelcoch, Smreina, Pod Bielou skalou, Kružliakov salaš, Krajčovice, Okrúhle, Rúbanisko, Uhlisko, Dolina, Majerníčka, Svinský vrch, Dielnice, Tri studničky, Rizňa, Stredná Podstavná, Hora, Čertiaže, Pálenice, Šiarnale, Skalný kopec, Žleby, Do rakytín, Kršla, Konopniská, Na chotári, Ovocný sad, Mäsiarove zeme, Hrb, Husárske, Skalný vrch, Pod Holovim

Miesto, Vtáčnik:, 12 z 15

Húšťava, Doliny krajné, Čierna dolina, Pri solisku, Prochotský hrebeň, Pod Lienčovom, Pod lipou, Veľké kalisko, Dolné Borinky, Hrubá jedľa, Lúčky, Hrubý les, Javorina, Háje, Smutný, Šechvalský most, Dolná Podstavná, Sklaná dolina, Lúky, Huta, Bodková lúka, Šechvaldský priechod, Rujisko, Dielne, Vítkov, Zbojnické peklo, Vlčí kopec, Strmá dolina, Podskalie, Zváľaný most, Rechtorovo, Stará Južná, Hrubý les, Garajovo, Čičíkovci, Stará Severná, Na Hucovom, Staré vrty, Pod horou, Tri dvierka, Vlčie kúty, Chotárne jamy, Barina, Majer, Sekaniny, Zrúcané, Hôrky, Pod Homôlkou, Lazy a Šušková, Podstavný grúň, Panská hora, Podhrby, Breziny, Uhrisk, Horný Župkov, Novina, Vtáčnik, Za vŕškom, Pod Brezinou, Trnávske lúku

Miesto, Vtáčnik:, 13 z 15

Trebenice, Frtálov vrch, Španí Brod, Gaškovci, Bobište, Záhrady, Trnková láka, Rudné bane, Mraznica, Varta, Bukovina, Markov laz, Rokovice, Lazy, Varta, Hronské lúky, Odtoky, Dolina Nebojsa, Debnárová hora, Medzi cestami, Dlhá zem, Piesok, Turatina, Medzi jarkami, kameňolom, Poľana, Kopanica, Do Ila, Močiar, Debnárova hora, Pod Vtáčnikom, Lány, Mláky, Pod háj, Mláky, Pod Sokolom, Dolné lúky, Vysoká, Hôrka Siakov, Ďurčoje lúka, Prídel, Horné Báne, Kiare, Horné Pecno, Vrch Banské, Lacková a Maďarová, Jochy, Rusková, Šlamiarky, Kopaničky, Pálč, Kremeň, Pumpelka, Bratašov, Za železnicou, Vŕšok, Háková, Pod Poľanou, Pod hajno, Uhrisko

Miesto, Vtáčnik:, 14 z 15

Na brale, Dolinka, Zadná, Hanáková dolina, Brídove štále, Horný Vranov, Rakytie, Jamina, Lúčky, Hanáková, Vrch pri tôni, Na jamôčky, Za lavicami, Štále na Dieloch, Magurka, Lubianka, Pod Žiarom, Stará Seč, Horné lúky, Tehlište, Ložiny, Dlhá zeme, Depo, Kopanica, Kolience, Ždánske lúky, Chmeľovská, Škadná skala, Do Sokola, Breziny, Brezina, Niže strážneho domku, Rovensko, Richnava, Súdenice, Lány, Tomove štále, Barinka, Skalky, Dolné lúky, Kriviny, Čierňava, Adamka, Tantoška, Megová, Martinovo, Zadné Pliešky, Maliník, Riečky, Šichnička, Kališný vrch, Vlčí dub, Malý Buchlov, Chrast, Krahulčie, Nad Plieškami, Pálenica, Za včelínom, Pliešky, Bračov

Miesto, Vtáčnik:, 15 z 15

Struhárne, Kanie studne, Jagrová lúka, Prívaliny, Boháčka, Na horu, Melková, Solisko, Predné Pliešky, Kalište, Koncový vrch

Podobné, Vtáčnik:

1113x turistika, 851x miesto, 92x orientačný bod, 43x turistické informácie, 29x poľovnícky posed, 23x strom, 21x chranený strom, 15x ohnisko, 15x miesto na piknik, 10x prístrešok, altánok, 7x orientačná mapa, 3x komín, 2x atrakcia, 1x studňa, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Vtáčnik

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://vtacnik.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.