Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Vtáčnik » turistika » miesto

Miesto, Vtáčnik

Miesto v Vtáčnik

V Vtáčnik sa nachádza 852 kusov miesto.

Miesto, Vtáčnik:, 1 z 15

Poliačikovci, Do Vrškov, Zemov Jarok, Prokovci, Fotkovci, Cígendlovci, Na Zemach, Horná zem, Jožkovci, Kajlovka, Holý vrch, Feriancov rígeľ, Kašná hôrka, Horní Šimunovci, Richtárov vrch, Gruntovci, Báne, Šmídelovci, Na pažiti, Hollého dolina, Horní Šmídelovci, Šimunova dolina, Báňovci, Haštalovci, Najpalovci, Ďurovci, Pelúchovci, Dubcova lavica, Ležisko, Kozákovci, Rígeľ, Dubcovci, Nemcovci, Pelúchovci, Laurincovci, Hrabiny, Prochotsky Jarok, Števkovci, Kapustniská, Kútovská cesta, Lietajovci, Kútovci, Žňavovci, Bartošovci, Trnkovci, Hefkovci, Obkiatňovci, Pažiť, Hrbatá lúka, Sečiansky, Borovinci, Ferovci, Hyklovci, Ílend, Osúchove dvory, Kráľova dolina, Zajačia dolina, Zvoničkovci, Hrošovci, Dubník

Miesto, Vtáčnik:, 2 z 15

Tomášikovci, Pílenovci, Do Pavkov, Malinárovci, Franíkovci, Dolní Šimunovci, Peklušovci, Hrošova úboč, Koliba, Brigantovci, Medveďovci, Stachov jarok, Cúdenica, Palajovci, Hrabcovci, Hanesovci, Do Šmídelov, Kočnerovci, Hefkovci, Vršanovci, Hricovci, Okrut, Škriablikovci, Vršanova pažiť, Viničná cesta, Gliedenô, Valahanusovci, Huťanov kopec, Močidlá, Štefankova cesta, Bačovci, Cabajovci, Prieloh, Huťanovci, Kemena Zahradka, Ďurčekovci, Bochmanovci, Hrbatý most, Za Potokom, Pod Hradzkou, Abelovci, Martinovci, Orava, Kňazove lúky, Tajchárovci, Birkášovci, Horná Trnávka, Čierny lúh, Tomanovci, Promenády, Dolný Záhrb, Hrabcova dolina, Hudcovci, Horní Barinci, Mogoňovci, Pílova chrásť, Lenorova lúka, Hámor, Kohútovo, Cengárovci

Miesto, Vtáčnik:, 3 z 15

Lenorovci, Macovci, Dolní Barinci, Althandel, Halma, Derelka, Štievelovci, Kolčovnica, Lábajovci, Hrnčiarovci, Hajles, Bexáplovci, Vráblikovci, Hrádza, Halmička, Rudica, Podhorskí, Vršky, Zvonička, Šuflek, Do Uhliarov, Bohmova cesta, Havranovci, Farská lúka, Gápel, Kikirík, Oslanovci, Dolné dieliky, Lipy, Pod Šajbou, U Štefankov, Majsniarov vrch, Katrenov vršok, U Pukov, Eržiakov Bán, U Kurimov, Dolný Pajer, Do Gambatých, Na Bány, Šajba, Maras dolina, Fusatovci, U Cvangov, Kosťovci, Úhrady, Štefulovo, Uramovská, Prekopovci, Do Cvangov, Pod jasenov vŕšok, Šmecko, U Buriánkov, Bolvová dolina, Škriniar, U Matiášov, Majsniar, Dérer, Zbojnícke studničky, Gréger, Angelt

Miesto, Vtáčnik:, 4 z 15

Prokajovci, U Foltánov, Opeka, U Šarkanov, U Štútikov, U Horných Jakálov, Záhumnie, U Nemčokov, U Hricov, U Píšov, U Hózov, Valentín, U Belanov, Hornozemská cesta, Luptákovský lán, Mundloch, Do Holubov, Veľká pážiť, háj.Podlaz, Podsiakov, Záhorčie, Rovienky, Na Lieskovci, Dolné Pecno, Jožkov most, Bonová dolina, Pelúchova cesta, Fanadýb, Cigánsky plac, Osúchovci, Jarmila, Kohútov, Pod čerešňami, Na prahách, Do Strúh, Slameníkovci, Viničný bok, Rokošová, Nábelová, Nereslavová, Žiare, Plešina, Vtáčnik, Košiare, Trebiaše, Jasenov vrch, Budová, Húšťavy, Lomy, Lúky vyše priehona, Cudenice, Homolka, Krumploviská, Brezový háj, Lovčická brezinka, Žliabok, Nad Komárovskú, Šibeničný vrch, Nad liešnou, Nad stráňou

Miesto, Vtáčnik:, 5 z 15

Nad Rusnákom, Jakubišovo, Prostredné hony, Nad Hájom, Pri čapáši, Nad lúkami, Borovina, Kršiakove lúky, Hlaváčová, Kamenný diel, Chmeliny, U Palatínov, Kostolná, U Štrbov, Šnejderov rígeľ, U Horných Bolvov, Tonhauserové priekopy, U Bartošpalov, Bielikové prieloky, Stádlo, U Bartošov, U Abrahámov, U Liencov, Zdola šachty, UTomášov, U Tomášov, U Dolných Francov, U Horných Francov, U Škartov, U Šnejderov, U Búrov, Šarkanov járok, Uhliská, Prašivá, Sviniarka, Obice, Kojatín, Čierne blato, Dolné lúky, U Michalov, Diely, Za háj, Dúbrava, Dolné lúky, Štefanovská, Jastrabie, Pod hrabovou studnicou, U Borovičkov, U Hudcov, Uhlisko, Za záhrady, Brezové, Pod háj, Stráň, Sršňovka, U Dolných Jakálov, Tále, Vstupy, Pri Hrone, U Zacharov

Miesto, Vtáčnik:, 6 z 15

Dúbravy, Rakovec, Široký prieloh, Kopčanka, Lipina, Jamrišová, U Nemčok Michala, Pod Žiar, Lopatina, Pod tále, Mackov vrch, Vrchovište, Dolné lúky, Kúdelovská, Farské lúky, Prieloh, Hrby, Kováčka, Kúšikeje lúky, Nad lúky, Horná Kostolná, Láne, Vŕšky, Do Jelšiny, Horné Rovné, Pod Veľkou zemou, Biely vrch, Horné lúky, Diely, Jedľový vrch, Pod homôlkou, Na Široké, Úboč, Uramovsko, Pod Kalváriou, Brod, Farská hora, Žiakovská dolinka, Klinčeky, Brezina, Krčmárovská, Vŕšok, Smelý vrch, Vtáčnik, Kostolné, Pod Pajerom, Dolná zem, Breziny, Želiarske, Šípková, Stredná hora, Madlov kopec, Ihanová, Breziny, Dolina, Prídel, Na Vtáčnik, Kopanica, Macková dolina, Javorie

Miesto, Vtáčnik:, 7 z 15

Mišov kút, Kosťov vrch, U Prostredných, Zbojno, Húšťavka, U Lešniakov, Babin Bán, Majer, Súdenica, Skalka, U Podskalkov, Pod Hajdukovú, Rovné, Krstdiel, Vrchné Kopanice, Bubliková, Čierny vrch, Kašeje lúčka, Brište, Blaheje lúky, Pod Studňu, Horní Štefankovci, Veľká zem, Suchá skala, Na jamu, Bán, Dúbravka, Varta, Košariská, Hrabiny, Pod stráňou, Za Šajbou, Dĺžavina, Hajduková, Štefanovie zeme, Koreniská, Tisovo bralo, Krčmárka, Školská hora, Hachlová, Čierny kopec, Horvátka, Za Strážou, Dolná Kopanica, Pod závoz, Za Ohradou, Jančokovci, Na kršel, Mrázová, Brezgurová, Javorová, Repiský, Koreň, Lômska dolina, Žiar, Maruškova dolina, Peklo, Za Haťou, Záhrady, Velke Pole

Miesto, Vtáčnik:, 8 z 15

Záhyby, Mádlová, Javorina, Za Rajtokom, Frantové kúty, Tomova Dolina, Bačov jarok, Mlynarovské, Beňov vrch, Horný Pajer, Gupňa, Kamenný krám, Tomanovská, Cígendl, Jazerec, Suchý stok, Hrošova skala, Červená skala, Hulajka, Pivnica, Borovina, Zajhof, Hyklov vrch, Šašváryho dub, Súkenička, Čierna lúka, Fabova skala, Rovné, pod Šibeničným vrchom, Laz, Ríz, Viničná skala, Palajova pasienka, Pustatina, Patov grunt, Stredný kostolík, Štamproch, Kozacia pasienka, Frajungy, Sádok, Kamenná cesta, Najfang, Antalov vrch, Nad Šmeckom, Hlboká dolina, Prokova úboč, Bugaňa, Pod lúčky, Žobrácka studnička, Lohajovci, Predný Šarvíz, Žiary, Prostredný vrch, Čunka, Pod lazom, Dolné lúky, Trnavá dolinka, Kašpelky, Jedľový kopec, Iland

Miesto, Vtáčnik:, 9 z 15

Pinga, Mýtny vrch, Sachta, Krížne cesty, Pod Vtáčnikom, Za Strážou, Cesta na Kostivrch, Čertov vrch, Hachlovka, Jalšovka, Do Hrbu, Trnávka, Obkiatňa, Salaš, Nad pitvory, Bačova cesta, Jonesové stráne, Chremlovka, Závdavok, Prievoz, Salašiská, Horný Kostolík, Dolina, Stampahíbal, Židove cesty, Tmavá dolinka, Johanská studnička, Matuškova, Jančovky, Čunkova skala, Banská dolina, Dolný Bexapel, Tomanov rígel, Sanaské lúky, Borošova hôrka, Pod Luhom, Hradská dolina, Beňov laz, Vtáčnik, Kamzík, Prôsne, Háj, Biedzina, Michalíkovci, Červená skala, Pod viničný vrch, Kiar, Herkova záhrada, Michalíkov vrch, Gazdíkovci, Dúbravy, Štepnica, Z humnie, Svoratiny, Nemecké lúky, Nová Baňa, Dubový vrch, U Martinov, Pod Kalváriou, Do Michalíkovho vrchu

Miesto, Vtáčnik:, 10 z 15

Dúbrava, Do Gliedených, Rúbanka, Pod Hrbom, Pod črenkovou, Tajch, Dolina, Do Lepňov, Rajšúch, Skotová, Krivá breza, Za dúbravou, Kudlina, Hrabiny, Brinzovská, Za mostom, Vráblikova skala, Smutný vŕšok, Lúky, Pod hradou, Pod stráňou, Rovienka, Ležisko, Havrania skala, Kráľová, Raková, Števkov kopec, Flajšbank, Šarvíz, Eliáška, Prašivá, Zadné Žiare, Dlhá, Labská, Mláky, Šarvíz, Do Vodnákov, Blato, Dolný diel, Prenc, Nestachová, Umočil, Horný diel, Ptáčnik, Vypálenô, Krabačka, Jamy, Šibeničný vrch, Kremenica, Zadný Šarvíz, Horné lúky, Pavlov vrch, Panské lúky, Do Rajčanov, Pod horou, Glžiny, Tabehíbalka, Žarnovická Huta, Horné Žiare, Uhlisko, Revištské Podzámčie

Miesto, Vtáčnik:, 11 z 15

Lipiny, Lom, Cingrik, Háj, Uhliská, Krajčovice, Rúbanisko, Stredná Podstavná, Šiarnale, Sklaná dolina, Na peknej výhliadke, Huta, Dolná Podstavná, Podskalie, Hrubá jedľa, Lúky, Hrabiny, Ovocný sad, Prepadliská, Pod lipou, Veľké kalisko, Banicko, Hrb, Horná Podstavná, Rachovská lúčka, Rizne, Dielne, Čertiaže, Doliny krajné, Javorina, Konopniská, Koch, Mlynský vrch, Háje, Húšťava, Vrch Praviny, Šechvalský most, Východná, Dolné Borinky, Kršla, Rujisko, Majerníčka, Cvizkov vrch, Okrúhla, Okrúhle, Lúčky, Rozbitá, Tri studničky, Vítkov, Pod Bielou skalou, Pri solisku, Skalný vrch, Vlčí kopec, Žleby, Mäsiarove zeme, Močárky, Pod Holovim, Zváľaný most, Predné, stredné a zadné pole, Do rakytín

Miesto, Vtáčnik:, 12 z 15

Dolné Žiare, Rakytiny, Svinský vrch, Pri krmelcoch, Hora, Zbojnické peklo, Smreina, Medze, Kľak, Dielnice, Kružliakov salaš, Pod Lienčovom, Smutný, Prochotský hrebeň, Dolina, Skalný kopec, Pálenice, Špitálska, Barancova chata, Na chotári, Čierna dolina, Husárske, Hrubý les, Bodková lúka, Mocná skala, Rizňa, Strmá dolina, Vtáčnikova poľana, Uhlisko, Uhlisko, Šechvaldský priechod, Staré vrty, Sekaniny, Stará Južná, Majer, Lazy a Šušková, Pod Homôlkou, Chotárne jamy, Čičíkovci, Na Hucovom, Tri dvierka, Vlčie kúty, Hrubý les, Panská hora, Podstavný grúň, Pod horou, Zrúcané, Barina, Stará Severná, Garajovo, Hôrky, Rechtorovo, Podhrby, Prídel, Piesok, Markov laz, Za vŕškom, Rudné bane, Medzi cestami, Trnávske lúku

Miesto, Vtáčnik:, 13 z 15

Pod Sokolom, Uhrisk, Ďurčoje lúka, Jochy, Dolné lúky, Frtálov vrch, Debnárova hora, kameňolom, Močiar, Horné Báne, Pod Brezinou, Kopanica, Šlamiarky, Rusková, Bukovina, Kremeň, Odtoky, Breziny, Záhrady, Do Ila, Poľana, Pálč, Španí Brod, Novina, Horné Pecno, Lazy, Dolina Nebojsa, Rokovice, Vysoká, Gaškovci, Pod háj, Hronské lúky, Bobište, Mraznica, Trnková láka, Kopaničky, Vtáčnik, Lány, Hôrka Siakov, Medzi jarkami, Mláky, Pod Vtáčnikom, Trebenice, Turatina, Vrch Banské, Dlhá zem, Lacková a Maďarová, Horný Župkov, Mláky, Varta, Debnárová hora, Varta, Kiare, Zadná, Rovensko, Pod Žiarom, Breziny, Vrch pri tôni, Rakytie, Dolné lúky

Miesto, Vtáčnik:, 14 z 15

Tomove štále, Kopanica, Jamina, Richnava, Hanáková dolina, Dlhá zeme, Kolience, Ždánske lúky, Lubianka, Barinka, Horné lúky, Vŕšok, Lány, Stará Seč, Magurka, Pumpelka, Brezina, Lúčky, Na jamôčky, Chmeľovská, Za železnicou, Tehlište, Kriviny, Súdenice, Horný Vranov, Bratašov, Skalky, Hanáková, Za lavicami, Štále na Dieloch, Depo, Dolinka, Do Sokola, Brídove štále, Niže strážneho domku, Pod hajno, Na brale, Pod Poľanou, Ložiny, Háková, Uhrisko, Škadná skala, Jagrová lúka, Maliník, Nad Plieškami, Tantoška, Vlčí dub, Martinovo, Adamka, Bračov, Kanie studne, Megová, Čierňava, Struhárne, Šichnička, Pliešky, Za včelínom, Pálenica, Prívaliny, Chrast

Miesto, Vtáčnik:, 15 z 15

Krahulčie, Zadné Pliešky, Kališný vrch, Malý Buchlov, Riečky, Solisko, Melková, Kalište, Boháčka, Na horu, Predné Pliešky, Koncový vrch

Podobné, Vtáčnik:

1113x turistika, 852x miesto, 91x orientačný bod, 44x turistické informácie, 28x poľovnícky posed, 22x strom, 21x chranený strom, 15x ohnisko, 15x miesto na piknik, 10x prístrešok, altánok, 7x orientačná mapa, 3x atrakcia, 3x komín, 1x studňa, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://vtacnik.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.