Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Vtáčnik » turistika » miesto

Miesto, Vtáčnik

Miesto v Vtáčnik

V Vtáčnik sa nachádza 578 kusov miesto.

Miesto, Vtáčnik:, 1 z 10

Poliačikovci, Do Vrškov, Prokovci, Cígendlovci, Horní Šmídelovci, Báne, Kašná hôrka, Lietajovci, Jožkovci, Kapustniská, Pelúchovci, Pelúchovci, Sečiansky, Feriancov rígeľ, Gruntovci, Najpalovci, Hollého dolina, Dubcova lavica, Šmídelovci, Kozákovci, Richtárov vrch, Na pažiti, Kajlovka, Šimunova dolina, Horní Šimunovci, Dubcovci, Báňovci, Nemcovci, Bartošovci, Pažiť, Rígeľ, Tomášikovci, Hefkovci, Ďurovci, Žňavovci, Trnkovci, Peklušovci, Števkovci, Zvoničkovci, Pílenovci, Obkiatňovci, Kútovci, Laurincovci, Hrabiny, Kútovská cesta, Franíkovci, Ferovci, Medveďovci, Hrabcovci, Zajačia dolina, Stachov jarok, Palajovci, Dolní Šimunovci, Malinárovci, Hricovci, Osúchove dvory, Hefkovci, Kráľova dolina, Hanesovci, Škriablikovci

Miesto, Vtáčnik:, 2 z 10

Do Šmídelov, Valahanusovci, Bačovci, Gliedenô, Huťanov kopec, Kočnerovci, Viničná cesta, Ďurčekovci, Huťanovci, Močidlá, Cabajovci, Bochmanovci, Abelovci, Orava, Kňazove lúky, Tomanovci, Birkášovci, Čierny lúh, Promenády, Hudcovci, Althandel, Hrabcova dolina, Horní Barinci, Mogoňovci, Kohútovo, Halma, Lenorovci, Hámor, Štievelovci, Macovci, Žarnovická Huta, Lenorova lúka, Pílova chrásť, Cengárovci, Dolní Barinci, Bexáplovci, Lábajovci, Hrádza, Hajles, Halmička, Kolčovnica, Hrnčiarovci, Podhorskí, Vršky, Do Uhliarov, Bohmova cesta, Zvonička, Šuflek, Havranovci, Tajchárovci, Farská lúka, Gápel, Kikirík, Lipy, U Pukov, Oslanovci, Majsniarov vrch, U Kurimov, Eržiakov Bán, Dolné dieliky

Miesto, Vtáčnik:, 3 z 10

Šajba, Do Gambatých, U Štefankov, Katrenov vršok, Dolný Pajer, Pod Šajbou, Na Bány, U Cvangov, Kosťovci, Fusatovci, Maras dolina, Bolvová dolina, Štefulovo, U Buriánkov, U Matiášov, Uramovská, Úhrady, Opeka, Hubačov jarok, Do Cvangov, U Štútikov, U Šarkanov, U Píšov, U Nemčokov, U Hricov, U Foltánov, Pod jasenov vŕšok, Zbojnícke studničky, U Horných Jakálov, U Hózov, U Belanov, Podzámok, háj.Podlaz, Hornozemská cesta, Do Holubov, Veľká pážiť, Dolné Pecno, Rovienky, Na Lieskovci, Bonová dolina, Pelúchova cesta, Fanadýb, Jožkov most, Cigánsky plac, Na prahách, Pod čerešňami, Jarmila, Predhrby, Slameníkovci, Viničný bok, Žiare, Budová, Chlnok, Hrochoť, Košiare, Trebiaše, Rokošová, Jasenov vrch, Nereslavová, Húšťavy

Miesto, Vtáčnik:, 4 z 10

Nábelová, Laz, Lúky vyše priehona, Homolka, Cudenice, Lomy, Žliabok, Jakubišovo, Kršiakove lúky, Nad Rusnákom, Šnejderov rígeľ, U Liencov, U Bartošpalov, Stádlo, U Michalov, Šarkanov járok, Sviniarka, Bielikové prieloky, U Horných Francov, Uhliská, Tonhauserové priekopy, Obice, U Dolných Francov, U Búrov, UTomášov, U Abrahámov, U Tomášov, Čierne blato, U Palatínov, U Štrbov, U Škartov, Horná Kostolná, U Dolných Jakálov, U Borovičkov, U Nemčok Michala, Mackov vrch, U Zacharov, U Hudcov, Horné lúky, Repiský, Ihanová, Vypálená úboč, Pod Žiar, Farská hora, Horné Rovné, Pod Veľkou zemou, Diely, Kopčanka, Dolná zem, Pod tále, Babin Bán, Bubliková, Krstdiel, Za Šajbou, Na Široké, Rovné, Uramovsko, Kováčka, Štefanovská, Uhlisko

Miesto, Vtáčnik:, 5 z 10

Vtáčnik, Veľká zem, U Lešniakov, Biely vrch, Do Jelšiny, U Prostredných, Horní Štefankovci, Pod Kalváriou, Farské lúky, Stráň, Zbojno, Bán, Jastrabie, Pod Studňu, Smelý vrch, Úboč, U Podskalkov, Klinčeky, Košariská, Brezové, Kopanica, Majer, Prieloh, Pod Hajdukovú, Brod, Húšťavka, Brezina, Kosťov vrch, Vŕšok, Želiarske, Vrchné Kopanice, Na Vtáčnik, Krčmárovská, Madlov kopec, Varta, Breziny, Pod Pajerom, Pod horou, Súdenica, Stredný kostolík, Stredná hora, Mlynarovské, Pod homôlkou, Sádok, Dolina, Za Haťou, Mrázová, Háj, Záhyby, Hachlová, Pod Vtáčnikom, Brezgurová, Do Hrbu, Tajch, Svoratiny, Nad pitvory, Žiakovská dolinka, Pod stráňou, Breziny, Javorová

Miesto, Vtáčnik:, 6 z 10

Beňov laz, Bačov jarok, Vŕšky, Dolina, Dĺžavina, Školská hora, Lômska dolina, Kráľová, Pod črenkovou, Horný Pajer, Javorie, Za Rajtokom, Jamy, Beňov vrch, Suchá skala, Mišov kút, Rovné, Macková dolina, Pod lazom, Dolná Kopanica, Na jamu, Šípková, Maruškova dolina, Blaheje lúky, Prostredný vrch, Hajduková, Jančokovci, Jalšovka, Kozacia pasienka, Pod Luhom, Javorina, Fabova skala, Pod stráňou, Krivá breza, Predný Šarvíz, Michalíkovci, Kašpelky, Pinga, Do Vodnákov, Uhliská, Veľkolehotské lúky, Mláky, Šarvíz, Hora, Nemecké lúky, Salašiská, Matuškova, Hradská dolina, Lohajovci, Prokova úboč, Tisovo bralo, Červená skala, Javorina, Skotová, Cesta na Kostivrch, Do Gliedených, Kamenný krám, Gazdíkovci, Do Rajčanov, Mýtny vrch, Cígendl

Miesto, Vtáčnik:, 7 z 10

Pivnica, Vysoká, Na kršel, Diel, Šašváryho dub, Čierna lúka, Tmavá dolinka, Jančovky, Kremenica, Jedľový kopec, Hachlovka, Trnavá dolinka, Dolný Bexapel, Stampahíbal, Piesky, Borovina, Za Strážou, Lazy, Štefanovie zeme, Frajungy, Brinzovská, Žiary, Tomanovská, Rúbanisko, Bystrice, Suchý stok, Salaš, Michalíkov vrch, Obkiatňa, Bačova cesta, Pod Kalváriou, Kršla, Šarvíz, Samota Erdegov, Johanská studnička, Mádlová, Čertiaže, Horvátka, Najfang, Frantové kúty, Krčmárka, Do Michalíkovho vrchu, Bugaňa, Prašivá, Pustatina, Hlboká dolina, Dolinky, Šiarnale, Revištské Podzámčie, Rizne, Potoky, Herkova záhrada, Čierna dolina, Markušové, Prenc, Okrúhla, Dubový vrch, Pod viničný vrch, Bodková lúka, Svinský vrch

Miesto, Vtáčnik:, 8 z 10

Borošova hôrka, Praviny, Rovienka, Horná Podstavná, Mocná skala, Šechvaldský priechod, Zrúcané, Pod Holovim, Horné Žiare, Veľké kalisko, Nová Baňa, Okrúhle, Dolné Borinky, Nestachová, Cingrik, Smreina, Vypálenô, Dolná Podstavná, Zváľaný most, Zbojnické peklo, Rajšúch, Uhlisko, Hrubý les, Kamzík, Podhrby, U Ľahkých lazov, Zadný Šarvíz, Cvizkov vrch, Panská hora, Lom, Zadné Žiare, Biedzina, Pálenice, Dielne, Rozbitá, Lipiny, Kľak, Háj, Pri krmelcoch, Barancova chata, Ovocný sad, Prochotský hrebeň, Pri solisku, Rachovská lúčka, Hrubá jedľa, Hora, Blato, Vítkov, Hrabiny, Lúčky, Ptáčnik, Koch, Lazy a Šušková, Tabehíbalka, Vtáčnikova poľana, Špitálska, Havrania skala, Uhlisko, Rujisko, Červená skala

Miesto, Vtáčnik:, 9 z 10

Rúbanka, Eliáška, Kiar, Majerníčka, Rizňa, Podskalie, Sklaná dolina, Sekaniny, Dolina, Strmá dolina, Stredná Podstavná, Šechvalský most, Huta, Banicko, Mäsiarove zeme, Pod Bielou skalou, Vlčie kúty, Staré vrty, Vysoká, Kiare, Garajovo, Hrb, Majer, Trnková láka, Lazy, Dolné Žiare, Kopaničky, Poľana, Podstavný grúň, Kopanica, Pod háj, Ďurčoje lúka, Vrch Praviny, Chotárne jamy, Mláky, Čičíkovci, Dolina Nebojsa, Trebenice, Kremeň, Rokovice, Tri dvierka, Gaškovci, Mláky, Starý Háj, Trnávske lúku, Pod Brezinou, Hrubý les, Lány, Prídel, Pod Homôlkou, Barina, Markov laz, Pálč, Na brale, Frtálov vrch, Vrch pri tôni, Na jamôčky, Horný Župkov, Horné Pecno, Rakytie

Miesto, Vtáčnik:, 10 z 10

Vŕšok, Bratašov, Zadná, Stará Seč, Skalky, Mraznica, Hanáková dolina, Hanáková, Horné Báne, Pumpelka, Pod Poľanou, Ždánske lúky, Škadná skala, Debnárová hora, Depo, Pod Žiarom, Horný Vranov, Dlhá zem, Dolinka, Súdenice, Prívaliny, Kanie studne, Háková, Dlhá zeme, Jamina, Malý Buchlov, Kopanica, Barinka, Megová, Maliník, Za včelínom, Šichnička, Tantoška, Čierňava, Riečky, Struhárne, Adamka, Boháčka

Podobné, Vtáčnik:

792x turistika, 578x miesto, 73x orientačný bod, 40x turistické informácie, 23x poľovnícky posed, 22x strom, 19x chranený strom, 10x miesto na piknik, 9x ohnisko, 8x prístrešok, altánok, 6x orientačná mapa, 3x atrakcia, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Vtáčnik

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://vtacnik.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.