Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Vtáčnik » turistika » miesto

Miesto, Vtáčnik

Miesto v Vtáčnik

V Vtáčnik sa nachádza 851 kusov miesto.

Miesto, Vtáčnik:, 1 z 15

Poliačikovci, Do Vrškov, Cígendlovci, Fotkovci, Prokovci, Zemov Jarok, Horná zem, Na Zemach, Horní Šmídelovci, Kašná hôrka, Báne, Pelúchovci, Nemcovci, Jožkovci, Horní Šimunovci, Báňovci, Kozákovci, Feriancov rígeľ, Haštalovci, Šimunova dolina, Hollého dolina, Dubcova lavica, Dubcovci, Na pažiti, Sečiansky, Kapustniská, Richtárov vrch, Najpalovci, Šmídelovci, Lietajovci, Gruntovci, Kajlovka, Holý vrch, Pelúchovci, Hrbatá lúka, Prochotsky Jarok, Bartošovci, Hefkovci, Pažiť, Ležisko, Rígeľ, Tomášikovci, Ďurovci, Žňavovci, Števkovci, Hrošovci, Zvoničkovci, Ílend, Hyklovci, Franíkovci, Kútovci, Obkiatňovci, Dubník, Pílenovci, Laurincovci, Hrabiny, Borovinci, Do Pavkov, Trnkovci, Kútovská cesta

Miesto, Vtáčnik:, 2 z 15

Peklušovci, Brigantovci, Zajačia dolina, Hrabcovci, Koliba, Medveďovci, Hrošova úboč, Ferovci, Palajovci, Osúchove dvory, Stachov jarok, Dolní Šimunovci, Hricovci, Malinárovci, Hefkovci, Cúdenica, Kráľova dolina, Do Šmídelov, Vršanovci, Hanesovci, Škriablikovci, Bačovci, Valahanusovci, Huťanov kopec, Gliedenô, Kočnerovci, Vršanova pažiť, Viničná cesta, Štefankova cesta, Ďurčekovci, Kemena Zahradka, Prieloh, Huťanovci, Močidlá, Cabajovci, Hrbatý most, Horná Trnávka, Bochmanovci, Okrut, Za Potokom, Pod Hradzkou, Kňazove lúky, Orava, Abelovci, Martinovci, Čierny lúh, Birkášovci, Tomanovci, Hrabcova dolina, Horní Barinci, Dolný Záhrb, Halma, Promenády, Mogoňovci, Derelka, Althandel, Hudcovci, Kohútovo, Štievelovci, Dolní Barinci

Miesto, Vtáčnik:, 3 z 15

Lenorovci, Macovci, Lenorova lúka, Pílova chrásť, Cengárovci, Hámor, Hrnčiarovci, Kolčovnica, Bexáplovci, Hajles, Lábajovci, Vráblikovci, Rudica, Halmička, Hrádza, Podhorskí, Vršky, Bohmova cesta, Zvonička, Do Uhliarov, Šuflek, Tajchárovci, Havranovci, Farská lúka, Gápel, Kikirík, Na Bány, Majsniarov vrch, Šajba, U Štefankov, U Pukov, Pod Šajbou, U Kurimov, Oslanovci, Katrenov vršok, Dolné dieliky, Eržiakov Bán, Dolný Pajer, Lipy, Do Gambatých, U Buriánkov, Bolvová dolina, Fusatovci, Štefulovo, Úhrady, Kosťovci, U Matiášov, Uramovská, U Cvangov, Maras dolina, Do Cvangov, Prekopovci, Záhumnie, Škriniar, Šmecko, Opeka, Majsniar, Valentín, Dérer, U Hricov

Miesto, Vtáčnik:, 4 z 15

U Šarkanov, U Horných Jakálov, Zbojnícke studničky, Gréger, U Štútikov, Pod jasenov vŕšok, Prokajovci, Angelt, U Píšov, U Nemčokov, U Foltánov, U Hózov, U Belanov, Hornozemská cesta, Veľká pážiť, Do Holubov, Mundloch, háj.Podlaz, Záhorčie, Luptákovský lán, Podsiakov, Dolné Pecno, Rovienky, Na Lieskovci, Bonová dolina, Fanadýb, Pelúchova cesta, Jožkov most, Osúchovci, Cigánsky plac, Kohútov, Jarmila, Na prahách, Pod čerešňami, Do Strúh, Slameníkovci, Viničný bok, Rokošová, Trebiaše, Nábelová, Jasenov vrch, Vtáčnik, Žiare, Húšťavy, Košiare, Budová, Nereslavová, Plešina, Lúky vyše priehona, Homolka, Lomy, Cudenice, Lovčická brezinka, Nad stráňou, Nad liešnou, Prostredné hony, Hlaváčová, Kamenný diel, Krumploviská, Pri čapáši

Miesto, Vtáčnik:, 5 z 15

Chmeliny, Brezový háj, Žliabok, Nad lúkami, Nad Komárovskú, Šibeničný vrch, Nad Rusnákom, Jakubišovo, Kršiakove lúky, Borovina, Nad Hájom, Tonhauserové priekopy, U Búrov, UTomášov, U Šnejderov, U Michalov, U Liencov, U Štrbov, Bielikové prieloky, U Tomášov, U Abrahámov, Stádlo, U Bartošov, U Horných Francov, Čierne blato, Obice, U Škartov, U Horných Bolvov, U Palatínov, U Dolných Francov, Šarkanov járok, Sviniarka, Uhliská, U Bartošpalov, Šnejderov rígeľ, Kostolná, Horná Kostolná, U Dolných Jakálov, U Borovičkov, U Hudcov, Kojatín, Dolné lúky, U Zacharov, Zdola šachty, Prašivá, U Nemčok Michala, Mackov vrch, Láne, Brezové, Kováčka, Biely vrch, Bán, Prieloh, Stráň, Ihanová, Za záhrady, Farské lúky, Húšťavka, Majer, Pod tále

Miesto, Vtáčnik:, 6 z 15

Široký prieloh, Košariská, Kosťov vrch, Babin Bán, Jamrišová, Pod Hajdukovú, Sršňovka, Vŕšok, Dúbravy, Dolné lúky, Kúšikeje lúky, Lipina, Uhlisko, Jastrabie, Lopatina, Smelý vrch, Bubliková, Vrchné Kopanice, Pod Kalváriou, Štefanovská, Brod, Diely, Krčmárovská, U Lešniakov, Kopanica, Rakovec, U Prostredných, Nad lúky, Skalka, Pod Veľkou zemou, Klinčeky, Diely, Brezina, Varta, Repiský, Za háj, Za Šajbou, Breziny, U Podskalkov, Čierny vrch, Vrchovište, Na Vtáčnik, Zbojno, Horní Štefankovci, Horné Rovné, Veľká zem, Rovné, Dúbrava, Madlov kopec, Vstupy, Pod hrabovou studnicou, Dolná zem, Dolné lúky, Kopčanka, Pri Hrone, Vtáčnik, Kúdelovská, Pod Studňu, Úboč, Hrby

Miesto, Vtáčnik:, 7 z 15

Pod Žiar, Krstdiel, Na Široké, Pod Pajerom, Želiarske, Pod háj, Horné lúky, Do Jelšiny, Uramovsko, Farská hora, Tále, Za Strážou, Javorová, Záhyby, Jedľový vrch, Laz, Za Ohradou, Kráľová, Mrázová, Raková, Lômska dolina, Žiar, Dolný diel, Koreniská, Čierny kopec, Pod lúčky, Za Rajtokom, Dolina, Stredná hora, Macková dolina, Jamy, Stredný kostolík, Brezgurová, Tomova Dolina, Jančokovci, Javorie, Pod Vtáčnikom, Sádok, Velke Pole, Prídel, Suchá skala, Nad pitvory, Pod stráňou, Háj, Horný Pajer, Záhrady, Dúbrava, Za Haťou, Horný diel, Krabačka, Blaheje lúky, Dúbravy, Do Hrbu, Labská, Svoratiny, Z humnie, Kudlina, Šípková, Pod horou, Súdenica

Miesto, Vtáčnik:, 8 z 15

Kašeje lúčka, Hrabiny, Peklo, Hrabiny, Kostolné, Hachlová, Vŕšky, Dĺžavina, Školská hora, Umočil, Ležisko, Glžiny, Prostredný vrch, Tajch, Dúbravka, Za dúbravou, Rovné, Pod homôlkou, Beňov laz, Mišov kút, Na jamu, Breziny, Maruškova dolina, Dolina, Dlhá, Žiakovská dolinka, Hajduková, Pod lazom, Bačov jarok, Brište, Pod hradou, Pod črenkovou, Beňov vrch, Dolná Kopanica, Mlynarovské, Koreň, Žiary, Dolina, Prašivá, Iland, Dolný Bexapel, Za mostom, Žarnovická Huta, Mýtny vrch, Žleby, Konopniská, Banská dolina, Hachlovka, Šašváryho dub, Jazerec, Krížne cesty, Fabova skala, Pod stráňou, Frajungy, Krčmárka, Nad Šmeckom, Jančovky, Čunkova skala, Chremlovka, Súkenička

Miesto, Vtáčnik:, 9 z 15

Hradská dolina, Do Gliedených, Čertiaže, Uhliská, Pod Kalváriou, Gupňa, Palajova pasienka, Do Lepňov, Bugaňa, Mláky, Šarvíz, Pod Hrbom, Cígendl, Prokova úboč, Bačova cesta, Prievoz, Gazdíkovci, Kršla, Na kršel, Tisovo bralo, Tmavá dolinka, Jalšovka, Brinzovská, Do Michalíkovho vrchu, Čertov vrch, Rúbanisko, Revištské Podzámčie, Medze, Javorina, Žobrácka studnička, Matuškova, Sanaské lúky, Mádlová, Do Vodnákov, Najfang, Johanská studnička, Kašpelky, Štamproch, Prôsne, Pustatina, Čierna lúka, Cesta na Kostivrch, Červená skala, Jedľový kopec, Štefanovie zeme, Tomanovská, Pod závoz, Lohajovci, Frantové kúty, Šiarnale, Obkiatňa, Michalíkov vrch, Borovina, Hulajka, Kremenica, Hrošova skala, Antalov vrch, Stampahíbal, Salašiská, Kamenná cesta, Jonesové stráne

Miesto, Vtáčnik:, 10 z 15

Ríz, Trnávka, Panské lúky, Kozacia pasienka, Za Strážou, Pinga, Horvátka, Zajhof, pod Šibeničným vrchom, Hlboká dolina, Salaš, Skotová, Viničná skala, Trnavá dolinka, Suchý stok, Predný Šarvíz, Do Rajčanov, Húšťava, Židove cesty, Lúky, Hora, Sachta, Dolné lúky, Pivnica, Hyklov vrch, Pod Luhom, Javorina, Čunka, Kamenný krám, Nemecké lúky, Krivá breza, Závdavok, Patov grunt, Michalíkovci, Šarvíz, Smutný vŕšok, Rachovská lúčka, Havrania skala, Na peknej výhliadke, Lom, Pod Lienčovom, Uhlisko, Prepadliská, Horné Žiare, Banicko, Zrúcané, Krajčovice, Háje, Na chotári, Dolina, Števkov kopec, Rajšúch, Mlynský vrch, Skalný kopec, Bodková lúka, Ovocný sad, Smutný, Šechvaldský priechod, Horná Podstavná, Pálenice

Miesto, Vtáčnik:, 11 z 15

Šibeničný vrch, Vtáčnikova poľana, Kamzík, Močárky, Do rakytín, Hrabiny, Borošova hôrka, Vtáčnik, Pod horou, Kiar, Doliny krajné, Barancova chata, Zadný Šarvíz, Okrúhla, Flajšbank, Uhlisko, Veľké kalisko, Pod lipou, Zbojnické peklo, Sekaniny, Pavlov vrch, Čierna dolina, Pod Bielou skalou, Lipiny, Dolné Borinky, Dielne, Vítkov, Uhlisko, Rujisko, Sklaná dolina, Štepnica, Rozbitá, Dielnice, Panská hora, Pod viničný vrch, Červená skala, Vráblikova skala, Pri solisku, Rechtorovo, Hrubý les, Koch, Prochotský hrebeň, Mäsiarove zeme, Tri studničky, Majerníčka, Rizňa, Pod Holovim, Háj, Rovienka, Podskalie, Eliáška, Kružliakov salaš, Hôrky, Dubový vrch, Vlčí kopec, Šechvalský most, Tabehíbalka, Horné lúky, Ptáčnik, Cingrik

Miesto, Vtáčnik:, 12 z 15

Rúbanka, Dolná Podstavná, Lúky, Mocná skala, U Martinov, Okrúhle, Biedzina, Huta, Rizne, Stredná Podstavná, Východná, Pri krmelcoch, Kľak, Smreina, Predné, stredné a zadné pole, Blato, Hrubá jedľa, Prenc, Rakytiny, Nestachová, Nová Baňa, Tomanov rígel, Husárske, Zadné Žiare, Podhrby, Strmá dolina, Herkova záhrada, Svinský vrch, Cvizkov vrch, Špitálska, Zváľaný most, Vypálenô, Lazy a Šušková, Skalný vrch, Lúčky, Vtáčnik, Rusková, Hronské lúky, Kiare, Pod Vtáčnikom, Čičíkovci, Varta, Breziny, Majer, Ďurčoje lúka, Lány, Trebenice, Stará Severná, Trnávske lúku, Dolné Žiare, Do Ila, Piesok, Španí Brod, Tri dvierka, Odtoky, Lazy, Vlčie kúty, Mláky, Uhrisk, Poľana

Miesto, Vtáčnik:, 13 z 15

Dolné lúky, Hrb, Markov laz, kameňolom, Dolina Nebojsa, Barina, Šlamiarky, Medzi jarkami, Kremeň, Varta, Novina, Pod Brezinou, Pod Homôlkou, Kopaničky, Staré vrty, Jochy, Lacková a Maďarová, Rokovice, Podstavný grúň, Hôrka Siakov, Chotárne jamy, Bukovina, Trnková láka, Turatina, Medzi cestami, Vrch Banské, Gaškovci, Kopanica, Pod Sokolom, Rudné bane, Na Hucovom, Vrch Praviny, Za vŕškom, Mláky, Stará Južná, Garajovo, Hrubý les, Záhrady, Vysoká, Prídel, Bobište, Močiar, Pod háj, Lány, Hanáková dolina, Brezina, Na jamôčky, Vrch pri tôni, Dolné lúky, Brídove štále, Magurka, Vŕšok, Frtálov vrch, Dolinka, Tehlište, Skalky, Mraznica, Za železnicou, Do Sokola, Horný Vranov

Miesto, Vtáčnik:, 14 z 15

Ložiny, Kriviny, Pumpelka, Bratašov, Depo, Dlhá zem, Hanáková, Lúčky, Debnárová hora, Pod Žiarom, Breziny, Richnava, Na brale, Horné Pecno, Pod hajno, Rakytie, Štále na Dieloch, Chmeľovská, Horný Župkov, Ždánske lúky, Tomove štále, Stará Seč, Kolience, Škadná skala, Súdenice, Horné Báne, Niže strážneho domku, Uhrisko, Rovensko, Lubianka, Zadná, Horné lúky, Pálč, Debnárova hora, Za lavicami, Pod Poľanou, Chrast, Krahulčie, Martinovo, Háková, Bračov, Nad Plieškami, Kopanica, Pliešky, Jagrová lúka, Barinka, Kališný vrch, Zadné Pliešky, Prívaliny, Pálenica, Malý Buchlov, Jamina, Dlhá zeme, Kanie studne, Vlčí dub, Čierňava, Megová, Melková, Riečky, Adamka

Miesto, Vtáčnik:, 15 z 15

Predné Pliešky, Za včelínom, Maliník, Struhárne, Na horu, Tantoška, Šichnička, Kalište, Solisko, Boháčka, Koncový vrch

Podobné, Vtáčnik:

1116x turistika, 851x miesto, 92x orientačný bod, 43x turistické informácie, 32x poľovnícky posed, 23x strom, 21x chranený strom, 15x ohnisko, 15x miesto na piknik, 10x prístrešok, altánok, 7x orientačná mapa, 3x komín, 2x atrakcia, 1x studňa, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Vtáčnik

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://vtacnik.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.